- Nå får vi ny bro, Otto! sa Fjell-ordfører Eli Å. Berland etter at Nasjonal Transport Plan ble lagt frem i dag. Foto: vnr.no

– Nå får vi ny bro!

edit today

Kake og sjampanje sto klar på Fjell Rådhus da Nasjonal Transport Plan (NTP) ble lagt frem klokka tolv i dag. Som ventet, vil Regjeringen prioritere Sotrasambandet. Prosjektet omfatter bygging av firefelts vei fra Storavatnet til Kolltveit. Ett kjørefelt i hver retning reserveres kollektivtrafikk fra Straume mot Bergen. Dagens bro vil inngå i veisystemet for lokaltrafikk. Total veilengde er rundt 9 km. – Dette er den største begivenheten for regionen siden Sotrabrua åpnet i 1971. Se hva broen har betydd for regionen – en ny bro med økt kapasitet vil være avgjørende for hele samfunnsutviklingen her, sier Berland til vnr.no. Dersom Stortinget godkjenner Regjeringen sitt forslag kan ny bro komme på plass i 2021. Etter fremdriftsplanen skal arbeidet kunne påbegynnes i 2017. Regjeringen vektlegger den store veksten i næringslivet og befolkningen på Sotra, samt fremkomstproblemene for kollektivtrafikken, heter det i NTP. Besparelsene av de bedriftsøkonomiske transportkostnadene er beregnet til mer enn 4,1 milliarder kroner, mens besparelsene av samfunnets transportkostnader er beregnet til mer enn 9,1 milliarder kroner. De statlige midlene utgjør i underkant av 30 prosent av totalkostnadene til ny bro – resten må bilistene betale. – Resten må finansieres av bompenger. Man skulle selvsagt ha ønsket seg mer i statlige midler, men det viktigste nå er at vi kommer videre med arbeidet og får på plass ny bro, sier ordføreren. Vest Næringsråd har jobbet aktivt med å få på plass nytt Sotrasamband i en årrekke. – Dette er en gledens dag for næringslivet, selv om det er langt frem til vi vil se en forbedring av trafikkforholdene. Dette er uten tvil det største som har skjedd for næringslivet siden vi fikk den første broen, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Les også

Meny