Ny business med eldrebølgen

edit today

En bolig på Straume er utstyrt med alle tenkelige hjelpemidler som finnes på markedet i dag. Her skal ansatte i Fjell få opplæring, og boligen skal åpnes opp for folk som ønsker å ta en tur innom og få et innblikk i hva som venter dem i alderdommen.

Ikke nok

Prognosene viser at Fjell kommune vil ha tre ganger så mange eldre i 2040, som i dag. Verken dagens ressurser eller hjelpemidler vil være nok til å dekke fremtidens behov blant eldre.

– I fremtiden vil ikke kommunen være i stand til å utføre alle nødvendige tjenester i like stor grad som i dag. Men det er viktig at de som er syke og trenger det får hurtig og kompetent hjelp, sier Svein Fjelland.

Han sitter i styringsgruppen for «Sjef i eige liv», et innovativt prosjekt som skal gjøre kommunen i stand til å møte utfordringene som følger med eldrebølgen.

Kommunen oppfordrer næringslivet til å komme på banen allerede nå.

Helse-teknologi

I desember 2012 vedtok Fjell kommunestyre enstemmig å sette i gang prosjektet. Resultatene vil få innvirkning på hele samfunnsutviklingen i Fjell, og skape marked for nye næringsområder knyttet til teknologi og produktutvikling, i tillegg til private tjenester, forteller prosjektleder Janne Mo i Fjell kommune.

– Dette prosjektet er blitt så stort at det vil kunne ha stor verdi, ikke bare i Fjell, men også nasjonalt og internasjonalt. Totalkonseptet er unikt, sier prosjektlederen.

Samler private og kommunale tjenester

Med bistand fra kommunenes næringsutviklingsselskap Gode Sirklar er det gjort et stort kartleggingsarbeid. Det er bakgrunnen for de ulike tiltakene som nå peker seg ut. Kartleggingen er oppsummert i en rapport, der det blant annet kommer frem at eldre i Fjell ønsker å bo hjemme, men at mye må på plass for at de skal føle seg trygge, forteller Line Barmen i styringsgruppen.

Tiltakene som skal realiseres gjennom prosjektet omfatter blant annet etablering av en døgnbemannet «aksjonssentral» der eldre kan få informasjon og hjelp til alt fra strømbrudd og hagestell, til følgetransport.

Alt av kommunale tjenester, frivillig arbeid og betalingstjenester skal koordineres fra «aksjonssentralen», på en trygg og praktisk måte.

 

Fakta «Sjef i eige liv»

  • Målet med forprosjektet, som nå nærmer seg slutten, har vært å teste ut innovative tjenestemodeller knyttet til velferd og eldre, basert på funn fra kartleggingsarbeidet
  • Husbanken har bidratt med et tilskudd på 900.000 kroner, og Innovasjon Norge har bidratt med 500.000 kroner til forprosjektet
  • Allerede til høsten kan hovedprosjektet komme i gang, med friske tilskuddsmidler – om alt går etter planen

Les også

Meny