Optimisme i andre bransjer

edit today

– Til tross for «oljenedturen» oppleves det optimisme og fremtidstro innen andre bransjer. Virkemiddelapparatet er styrket og forbedret, og det er etablert flere nye såkornfond.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Ove Trellevik, stortingsrepresentant (H) og medlem av næringskomiteen, som skriver.

Jeg og mine kollegaer i næringsfraksjonen var nylig på rundreise i landet. Her i Hordaland var i Sunnhordaland, Bergen, Nordhordland og her i region vest. Til tross for «oljenedturen» oppleves det optimisme og fremtidstro innen andre bransjer. Mange nye grundere har etablert seg og det pågår også en rekke spennende omstilling og forbedringsprosesser i mange bedrifter. Regionen her vest har muligheter, og bør definitivt spille en sentral rolle i næringsutviklingen på Vestlandet.

Vi har hatt en eventyrlig utvikling i næringslivet siden Sotrabrua sto ferdig i 1971. Olje og gass næringen har gitt mange arbeidsplasser og store inntekter. Mange nye virksomheter er etablert og regionen har vist både omstillingsevne og konkurransekraft. Flere av regionens bedrifter er verdensledende innen sitt segment.

Bedriftenes omstillings og nyskapingsevne krever ofte samspill mellom forskning og kunder. Morgendagens løsninger krever ofte nye grep for å styrke konkurransekraften. Det hjelper lite å lene seg tilbake og vente på at markedet skal ta seg opp igjen.

Vi må bruke behovet for omstilling til å styrke konkurransekraften. Med GCE Subsea på plass her i regionen har industri og offshorenæringen her vest et fortrinn i omstillingen. Med GCE Subsea kan bedriftene sammen forsterke og utvikle konkurransekraften i eksisterende markeder, samt bidra til å flytte teknologi og kompetanse til nye markeder og nye bransjer. Selv om oljesektoren sliter hardt for tiden så kommer næringen kommer den likevel til å være viktig for regionen i flere generasjoner.

Oljebransjen er fortsatt den sterkeste motoren i norsk økonomi med tanke på investeringer og inntekter. Et sterkt fokus på neste generasjons teknologi og nye forretningsmuligheter vil kvalifisere mange til neste opptur. Det er fortsatt betydelig arbeid som skal utføres på norsk sokkel i årene som kommer. Det er flere modne oljefelt som bør utvinnes i tilknytning til eksisterende felt. De mange brønnene på sokkelen skal også plugges og infrastruktur demonteres. Vi må ha som mål å spille en sentral rolle også i dette arbeidet.

Regjeringen har satset betydelige ressurser på styrking av innovasjon i eksisterende bedrifter, og for å hjelpe nye grundere i gang med ny virksomhet. Virkemiddelapparatet er styrket og forbedret, og det er etablert flere nye såkornfond. Det gir muligheter for innovasjon og nyskaping.

Jeg opplever også at kommunene her vest er på tilbudssiden til næringslivet. Med å tilrettelegge for næringslivet sitt behov så kan bedriftene utvikle seg i takt med eget behov.

Ove Trellevik
Stortingsrepresentant (H)
Medlem av næringskomiteen

Les også

Meny