På jomfrutur med fiskeriministeren

edit today

Kun to dager etter at Blom Fiskeoppdrett fikk sin nyeste servicebåt i hende, tok de imot selveste fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Hun hadde med seg en delegasjon fra Island, som ønsket å besøke visningsanlegget, som driftes i samarbeid med Kystmuseet i Øygarden.

– Jeg har besøkt mange oppdrettsanlegg og er ofte i Bergensregionen, men dette er første gang jeg er på et ørretsanlegg, sier hun til vnr.no. Ministeren lot seg begeistre og fotograferte ivrig med mobiltelefonen sin.

– En revolusjon

Hun fattet spesielt interesse for en ny innovativ avlusingsmetode som Blom Fiskeoppdrett har drevet frem sammen med Austevollsfirmaet Ocea: oppvarmet sjøvann som fisken skylles i. (Tillegg til saken 06.04.21: Biolog Trond Helge Skogland mener det det er han som står bak metoden, den ble undersøkt og kartlagt på Gildeskål forsøksstasjon på midten/slutten av 1990-tallet.)

Resultatene har vært svært gode og det minimale svinnet etter behandlingen viser at fisken tåler behandlingen godt. Lusevannet destrueres etterpå.

– Denne metoden vil være en liten revolusjon for næringen. Jeg oppfatter metoden som miljøvennlig, samtidig som man ivaretar dyrevelferden. Antiresistens er et stort problem og derfor er det positivt at man går bort fra legemidler for å få bukt med luseproblemet, sier hun.

Daglig leder Øyvind Blom kunne fortelle at rundt 6000 tonn fisk er avluset med denne metoden siden påske og at lusekontrollene gir stor optimisme.

Seigliva myter

– Jeg er opptatt av å bevare mangfoldet i næringen, derfor er det bra at selv små aktører som Blom Fiskeoppdrett satser og legger til rette for et visningsanlegg. Besøket her bekrefter at det gjøres et kjempegodt arbeid med å spre kunnskap for å bekjempe seigliva myter om næringen, legger hun til.

Delegasjonen fra Island besøkte nabolandet blant annet for å se hvordan det norske regelverket knyttet til fiskeoppdrett fungerer i praksis.

Ser til Norge

– Vi har forbedringspunkter og arbeider nå med nye regulativ på Island. Vi tar med lærdom fra Norge, som ligger langt fremme på dette området, sier delegat Asta Einarsdottir, senior expert, Resource Management, som arbeider for den islandske industri- og innovasjonsministeren.

Etter lunsj på Kystmuseet gikk turen videre til Strømsnes Akvakultur på Askøy, som er eid av Blom Fiskeoppdrett. Familiebedriften kjøpte nylig majoriteten av aksjene i Austefjorden Smolt, som vil samarbeide tett med Askøy-anlegget og sikre Blom Fiskeoppdrett stordriftsfordeler og styrke smoltproduksjonen, noe som er strategisk viktig for videre vekst i bransjen, sier Blom.

Han er svært fornøyd med minsterbesøket.

– Vi har en helt annen hverdag enn de store børsnoterte selskapene som dominerer bransjen og vi har en annen politisk agenda. Det er viktig at vi som mellomstor fiskeribedrift får vist at vi er innovative og nyskapende, sier Blom.

Les også

Meny