På vei inn i fremtiden

edit today

Når Sweco viser interesse for Sotra-regionen er det ikke bare fordi de trenger offshore-kompetanse i realiseringen av nye, grensesprengende prosjekter. Det handler også om byutviklingen.

Møt Sweco på Januartreffet til VNR – meld deg på her!

Sweco har bygget verdens høyeste trehus i Bergen, belyst «Rockheim» i Trondheim og sørget for at Nordlyskatedralen i Alta er blitt et arkitektonisk landemerke. De har omgjort CO2-gass fra Tines meieri på Jæren til en ressurs for naboens tomatgartneri – og de skal gjøre E39 fergefri. For å nevne noe.

Ser mulighetene

De er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Sweco har deltatt i prosjekteringen av de fleste plattformene på norsk sokkel siden tidlig på 1970-tallet, og har i over hundre år vært med å prege den tekniske utviklingen i Norge.

Nå ser de muligheter i nedgangstider.

– Samarbeid på tvers av bransjer er løsningen for å få til teknologiutvikling. Offshore-kompetansen i regionen må kunne benyttes i forbindelse med eksempelvis utfordrende fjordkryssinger, sier regionleder Kjell Einar Knutsen i Sweco og sikter til arbeidet med en fergefri kyststamvei.

Grensesprengende

– Når vi skal krysse Bjørnafjorden vil det være behov for elementer av offshore-teknologi knyttet til fundamentering, konstruksjon og vedlikehold. Det vil være maritime operasjoner og flytende konstruksjoner som skal slepes ut fra land, nevner han.

Når de nå bidrar til den nye bybanetraseen til Fyllingsdalen er det Swecos største kollektivoppdrag i landet, et oppdrag som har en verdi på over 150 millioner kroner. Det skaper muligheter for andre. Ikke minst, så handler det om å bidra til en helhetlig, bærekraftig by- og samfunnsutvikling.

– De første kontraktene skal være på plass i 2017, sier han.

Miljø

Samtidig er deres eget super-miljøfyrtårn under realisering: et nytt varehandels- og kontorbygg på Fantoft. Her skal alle de 250 Sweco-ansatte i Bergen inn i nytt klimavennlig signalbygg like ved Bybanen: Samlet energibehov utgjør kun 50 prosent av kravet til klasse A-bygg.

– Nå bygger vi uten p-plasser. Skal man endre folks reisevaner til det bedre for miljøet, så handler det om å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger. Da snakker vi samfunnsutvikling, understreker Knutsen.

Om han har tro på at det blir bybane til Sotra?

– Det er vel lite sannsynlig at det skjer innen de neste 20 årene, hvis ikke lokale politiske krefter og krefter i næringslivet klarer å overbevise beslutningstakerne våre.

 

Fakta om Sweco

  • Børsnoter på Stockholmsbørsen. Hovedkontor i Sverige, med selskaper i en rekke land og oppdrag i 70 land rundt omkring i verden
  • Sweco har 14.500 ansatte, 1.300 i Norge og 250 i Region Bergen

Les også

Meny