Slik ser Sartor Holding for seg det nye hotellet midt i Sotra Kystby. Illustrasjon: Tomas Stokke (Haptic)

Planlegger hotell på Straume

edit today

– Basert på undersøkelsen jobber vi videre med planene for et nytt hotell midt i Sotra Kystby. Hovedsegmentet er yrkes- og bedriftsreisende, sier økonomisjef Astrid Aag i Sartor Holding til VNR.no.

Langt større behov

Norconsult har vært engasjert av Sartor Holding AS for å vurdere og kartlegge markedsgrunnlaget for et eventuelt framtidig hotell i Sotra Kystby (Straume). En spørreundersøkelse ble sendt til 700 mottakere, i hovedsak bedrifter. 154 mottakere har svart og svarene signaliserer alene et grunnlag for rundt 200 rom. Rundt 30 prosent av bedriftene mener at et restauranttilbud i tilknytning til hotellet er en avgjørende kvalitet.

Rekker ikke hotellfrokosten

Rapporten vurdert at nærhet til bedrifter i region vest generelt, og til et voksende næringsliv i Sotra og Øygarden spesielt, vil være et konkurransefortrinn sammenlignet med hoteller i Bergen sentrum. – Undersøkelsen indikerer at bedriftene vektlegger nærhet til arbeidsgiver fremfor nærhet til kultur- og servicetilbud i Bergen sentrum. Et annet argument er at de som overnatter på Bergenshotellene, ofte må klare seg uten frokost fordi det ikke er frokostservering så tidlig at de får den med seg, påpeker Aag. I rapporten kommer det frem at over 70 prosent av hotellovernattingene på Sotra/Øygarden i 2012 var relatert til yrkes/bedrifts og kurs/konferansesegmentene. Hovedmålgruppen for det nye hotellet er næringsaktørene innen olje- og marine næringer, som er mindre sårbare for konjunkturendringer. Nytt fastlandssamband blir trukket frem som en indikator for fremtidig etterspørsel, i tillegg til urbaniseringen, Sotra Arena, ekspanderende næringsliv, befolkningsvekst og økende sysselsetting. – Dersom hotellet blir realisert vil driften bli overlatt til erfarne aktører, opplyser Aag. De nye kinosalene som skal åpnes i 2015 vil kunne benyttes til kurs- og konferansevirksomheten på hotellet.

Restaurant og pub

Marketing and Communication Manager, Andreas Helgesen, i FMC Technologies på Ågotnes sier til VNR.no at selskapet har et betydelig antall hotelldøgn i Bergensområdet hvert år. – Det er opp til hver enkelt reisende å avgjøre hvor man ønsker å bo. De som har lange kursdager ønsker å bo på Ågotnes Hotell for å minimere reisetid og køkjøring, mens utenlandske gjester foretrekker å bo i Bergen for å få med seg litt av kulturtilbudet, sier han. – Et hotell midt mellom Ågotnes og Bergen vil være et godt alternativ, særlig hvis hotellet kan tilby noe mer enn bare en seng. Når kursdagen er over vil man gjerne spise godt, ta seg en øl og oppleve noe. Nærheten til turstier og idrettsanlegget på Straume vil være et stort pluss. Utviklingen av en bykjerne vil også gjøre Straume til et mer attraktivt sted, mener Helgesen.

Positivt for turismen

Prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret, tidligere direktør ved Marsteinen Hotell, er positiv til hotellplanene. Hun viser til at Panorama Konferansehotell i Sund utelukkende fokuserte på bedriftsmarkedet i starten, men at ferie- og fritidssegmentet har fått en større verdi for hotellet etter hvert. – I reiselivssammenheng er det helt klart et behov for flere overnattingsmuligheter i regionen. Hvis turister skal velge et hotell på Straume fremfor et i Bergen vil det nok være lurt å fremheve det unike vi har å tilby her; kystopplevelser. «Pakketilbud» til for eksempel seniorer med omvisning på Fjell Festning og Nordsjøfartmuseet er en annen mulighet, sier Steinsland Mosnes.      

Les også

Meny