Ren sjøbunn med revolusjonerende teknologi

edit today

Det vesle Ågotnes-firmaet fikk i høst Vest Næringsråd sin hederspris ”Årets gründer” for den unike, miljøvennlige metoden som kan fjerne miljøgifter på sjøbunnen uten at forurensingen virvles opp til vannoverflaten. Som en uoppdaget Susan Boyle, håper SeaBed Services på at verden skal få øynene opp for dem. Ikke for sangtalentet, men for deres verdensledende teknologi. Og det skal helst skje raskt. – Vi er litt utålmodige, sier gründer Per Ottar Torsvik, som også står bak selskaper som Siem Wis og Nordrill. Han var også med å starte SEC, hvor han er daglig leder.

Unik undervannsfarkost

Teknologien og metoden som SeaBed Services har utviklet har gjort dem verdensledende. Selskapet har nylig gjennomført store mudringsjobber for Forsvarsbygg i Kristiansand og NOAH i Drammen. Ifølge markedsansvarlig Atle Karlsvik i SeaBed Services har selskapet høstet internasjonal anerkjennelse for måten arbeidet er utført på. Nå jobber de med å utvikle metoden til å bli enda mer miljøvennlig. – Vi har teknologi til å komprimere de forurensede massene til et minimum, men det er en utfordring at det ikke finnes en forbrenningsovn på vestlandet som kan håndtere for eksempel PCB, forklarer Karlsvik.

Stor miljøgevinst

I dag blir massene som SeaBed Services henter opp, normalt dumpet i et deponibasseng. Det selskapet nå jobber videre med er å rense massene underveis, ”sile” ut vann/jord og lignende – og til slutt sitte igjen med et langt mindre volum som kan forbrennes og for eksempel brukes til fjernvarme. Til det trengs en ovn, som SeaBed Services mener at myndighetene og BIR må ta kostnadene med å bygge, og samtidig skape en stor miljøgevinst for vestlandet. – Det er ikke mange forbrenningsanlegg i verden som klarer å håndtere PCB. Det trengs svært høy temperatur, forteller styreformann Frank Rune Dale. Patent på torvmose SeaBed Services har en rekke patenter, blant annet knyttet til bruk av torvmosen Sphagnum, som de jobber med å videreutvikle. Torvmosen har en unik evne til å absorbere, og har vært brukt som konserveringsmiddel fordi den ikke råtner. SeaBed Services ble etablert i 2003. De doblet driftsinntektene fra 11 millioner kroner i 2008 til 22 millioner i 2009. I dag har selskapet 7 heltidsansatte og rundt 10 prosjektansatte. Med ambisjoner om internasjonal ekspansjon, ser de seg nå om etter samarbeidspartnere. – Vi har hatt en eventyrlig vekst. Markedet er ekstremt stort, utfordringen er å balansere vekst med ressurstilgang, sier Karlsvik.

Les også

Meny