Sammen med Gode Sirklar, satte Sverre Sangolt kystkultur på agendaen hos Fylkesmannen, Fylkeskommunen og de fire kommunene som deltok i prosjektet "Ny næring i gamle bygg i strandsonen". Foto: vnr.no

Rister liv i gamle næringsbygg

edit today

– Dersom ett av fem naust i Sund kommune blir rustet opp for en kvart million kroner, gir det 100 millioner kroner i omsetning for næringslivet i regionen. Det er før driften er i gang, påpeker Sverre Sangolt.

Kampen mot lovverket

Sangolt jobber offshore som elektriker. Når han er hjemme bruker han mye tid i båt og er godt kjent langs Vestlandskysten. – Jeg ble oppmerksom på alle naustene som sto til nedfalls og begynte å fotografere dem. Gamle foto viser en ryddigere og mer «ordentlig» strandsone. I dag er det liten aktivitet i sjøhusene, og mange som ønsker å skape ny aktivitet kjemper mot lovverket, forteller Sangolt til vnr.no. Sommeren 2008 fotograferte han 500 naust og sjøboder som sto til nedfalls i Sund kommune. Sangolt sitt fotoarkiv satte i gang Gode Sirklar-prosjektet «Ny næring i gamle bygg i strandsona». Det har resultert i at en rekke pilotprosjekter er blitt godkjente som grunnlag for ny næringsvirksomhet, hovedsakelig rettet mot overnatting, turisme og kulturformidling.

Gir deg «oppskriften»

Nå arbeides det med et veilederhefte med tips om hvordan man bør gå frem, og ikke minst om hvilke fallgruver man bør styre unna. Heftet vil kunne gjøre det lettere for andre nausteiere å realisere sine gründerideer. Heftet skal ferdigstilles over nyttår. De siste av til sammen 20 naust, fordelt på fire kommuner, er i ferd med å bli godkjente. Ett av prosjektene er Karsten Høyland sitt sjøhus på Steinsland. Han er klar til å investere store summer for få restaurert det gamle salteriet, som er mer enn hundre år gammelt. – Denne prosessen er helt klart et av de viktigste tiltakene som er gjort for å ta vare på kystkultur-arven vår. Byggene ble brukt til næringsvirksomhet, og det er positivt om en klarer å skape ny, bærekraftig aktivitet, sier Høyland til vnr.no.

– Ikke gi opp!

Han ønsker å beholde «sjelen» i huset, men benytte det på en moderne og fleksibel måte. Naustet skal først og fremst brukes av hans egne selskaper i Hoyland Gruppen, men også til utleie. Gamle møbler som han har samlet på, skal brukes i naustet. Forretningsmannen roser Fylkesmannen for velviljen som er vist gjennom prosjektet. Høyland råder andre som ønsker å ruste opp naustene sine til næringsformål om å ha tålmodighet og ikke gi opp underveis. Mange støter på byggtekniske utfordringer, men også hindre i lovverket. Kloakkutslipp, estetikk og privatisering er typiske problemstillinger.

– Ikke provoser noen

– Ikke gå på akkord med intensjonene i regelverket, ikke provoser noen og vær fleksibel. Sett deg inn i retningslinjene og ta hensyn til estetikken. Hent støtte fra ildsjeler og støttespillere rundt deg, sier Høyland. Høyland har fra før restaurert fire andre bygg på familiegården, som representerer den tradisjonelle fiskerbonden. Fiske med landnot var stort i Sund, for hundre år siden var det flere fiskere i Sund kommune enn i hele Rogaland fylke. Plan- og bygningsloven er den samme, men retningslinjene og rutinene knyttet til dispensasjoner i strandsonen er tydeligere for saksbehandlerne. Håpet er at naustene skal få en plass som næring i fremtidige kommuneplaner.

Les også

Meny