– «Same procedure» ikke et alternativ

edit today

– «Same procedure as every year» forbereder ikke våre barn og unge på samfunnet de er i og arbeidslivet de skal ut i, skriver Andreas Nordeide i Sotrabloggen.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Andreas Larsstuen Nordeide, lektor på Tranevågen ungdomsskule, som skriver.

Temaet for NHOs Årskonferanse 2016 var det nye arbeidslivet. De spør «Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter?» Svaret mener de er et arbeidsliv i fundamental endring, noe Kristin Skogen Lund, direktør i NHO, understreker når hun sier at Norge ikke er flinkest i klassen.

Historisk kan det ses i sammenheng med slutten på industrisamfunnet og overgang til det som kalles alt fra den andre maskinalderen til kunnskapssamfunnet. Som en følge av denne overgangen peker Andrew McAfee på at endringshastigheten skjer raskere enn organisasjoner rekker å tilpasse seg. Dette får Lund til å si at vi må tørre å feile, noe hun sammenligner med å skyte med hagle.

Utdanningssektoren i region Vest jobber aktivt sammen med VNR og andre næringslivsaktører for å møte de kommende samfunnsendringene ved å styrke elevenes oppvekst og kompetanseheving. Trond Ingebretsen, direktør Senter for IKT i utdanningen, har beskrevet dette som et sjeldent godt samarbeid mellom skole og næringsliv.

Dagens skole/næringslivssamarbeid i Fjell hadde sin offisielle start i 2014, da Vest Næringsråd i samarbeid med Sotra VGS lanserte begrepet «Kunnskapsbyen i Vest». Etter hvert har flere IKT-orienterte satsinger knyttet seg til Kunnskapsbyen, som så langt involverer skolene Knappskog, Fjell og Tranevågen. Dette utgjør også tyngdepunktet i Fjell kommunes Framtidsskolen.

«Same procedure as every year» forbereder ikke våre barn og unge på samfunnet de er i og arbeidslivet de skal ut i. Sammen har vi satt kursen inn i ukjent farvann fordi vi tar våre elevers oppvekst og kompetanse på alvor, og på den måten ivaretar vårt samfunnsmandat.

Slik kan vår region sikre kortreist arbeidskraft og møte samfunnsendringene i dag og i fremtiden.

Av Andreas Larsstuen Nordeide

Lektor, Tranevågen ungdomsskule

 

 

Les også

Meny