Beskrivelse: Her fra lokalene til FMC i sommer

Se hva din bedrift kan få for 10.000 kroner!

edit today

Vest Næringsråd og Gode Sirklar går nå sammen om å få i gang et «spleiselag» for å sikre fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse. Det koster bare 10.000 kroner for hver bedrift som ønsker å være med. Bakgrunnen er en undersøkelse blant utvalgte bedrifter (samt kommuneadministrasjonene) i Fjell, Sund og Øygarden – som viser at 8 av 10 trenger ingeniører. Les også: Får ikke nok ingeniører – broen får skylden – Ved å bidra økonomisk og ressursmessig, vil deltakerne i et målrettet felles rekrutteringsprosjekt få en billigere og mer kostnadseffektiv løsning, enn om man opptrer hver for seg i et stramt rekrutteringsmarked. Det sier prosjektleder Ivan O. Moldskred i Gode Sirklar. – I fellesskap fronter man det som er attraktivt i region vest, legger VNR-leder Per C. Aarsand til. Les også: Vil sikre rekrutteringen med «pakketilbud» Undersøkelsen, som ble gjennomført i mai, avdekket at 65 prosent av respondentene har planlagt ulike rekrutteringstiltak – men ingen har gjennomført noen av prosjektene, noe som indikerer at dette arbeidet gjerne havner bakerst i rekken i den daglige driften. Gevinstene for den enkelte bedrift er mange: * Stordriftsfordeler gjennom helhetlige profilerings/rekrutteringskampanjer * Bedre oversikt over rekrutteringsmarkedet/muligheter for å skaffe ingeniører * Målrettet bruk av media * Regional «merkevarebygging * Informasjonsvirksomhet med tilrettelagte foredrag, infomateriell og bruk av         «gode eksempler» i skoler og media * Direkte samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner * Styrke servicetilbudet i kommunene (utdanning, barnehageplasser, bomiljø osv.) * Bedre bosteds- og infrastruktur Bakgrunnen fro prosjektet er en kartlegging som ble utført av Max Resultat for Vest Næringsråd og Gode Sirklar blant et utvalg bedrifter i regionen i mai.

Vil kontakte hver bedrift

– For å komme i gang med prosjektet ser vi for oss en kostnadsramme på 200.000 kroner. Hordaland Fylkeskommune har gitt signaler om at de kan bidra med rundt 30 prosent. Næringsliv og kommuner må dekke resten av kostnadene, sier Moldskred. Han legger til at bedriftene som har oppgitt i undersøkelsen at de er positive til å delta i et felles prosjekt, har uttrykt ønske om mer utfyllende informasjon. Det vil de få. – Vi kommer til å ta kontakt med hver enkelt bedrift/kommune i løpet av august og redegjøre for hva en slik deltakelse innebærer, opplyser Moldskred og Aarsand.

Les også

Meny