Se hvordan den virker!

edit today

 

Filmsnutten viser prinsippene som gjør det mulig å bore og kjerne med samme utstyr. Oppfinnelsen skal være klar til utprøving i norske brønner allerede i 2016.

Boreteknologisk revolusjon

En lengre utgave av filmen ble i sin helhet første gang presentert på oljemessen ONS nylig, der CoreAll var Innovasjon Norge sin representant fra Hordaland i Innovasjonsparken. CoreAll var også en av de nominerte til Innovation Award for SME bedrifter.

CoreAll fikk midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet til konseptstudiet i 2012, og etablererstipend fra Innovasjon Norge. Nå er utvikling av en patentert prototype i gang, før produktet skal testes ut. Dette vil pågå de neste tre årene.

– Intelligent Coring System gjør det mulig å kapsle inn kjernen før du tar den opp, og hindrer at fluider blir borte på vei opp fra havbunnen, noe som gir geologene et bedre analysegrunnlag og dermed riktigere informasjon om reservoaret. Systemet inkluderer også målinger underveis i kjerneprosessen, i motsetning til med dagens teknologi, forteller Per Erik Berger, som har 27 år bak seg i petroleumsindustrien.

Tungvektere med på laget

Ifølge Berger vil man kunne spare 1-5 dager per letebrønn med Intelligent Coring System, som gjør det mulig å bore og kjerne med samme utstyr – avhengig av reservoarets dybde og antall kjerner som skal hentes ut.

Berger har hatt leteekspertene Lundin med på laget siden starten. Tyske Bayerngas er også en viktig samarbeidspartner. Samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å stille sine brønner til disposisjon for uttesting – som er en kritisk fase i slike prosjekt.

– Det er et helt unikt konsept og hvis det er realiserbart vil det ha en stor betydning for datainnsamling i alle brønner. Vi vil på en enklere og billigere måte kunne få kjernedata der vi ønsker det, uttalte Anita Hansen, prosjektansvarlig i Lundin Petroleum, til vnr.no i 2013.

Mangler finansiering

En programdirektør er ansatt på heltid for å sikre fremdrift. Fortsatt gjenstår en del på finansiering.

– Kundene står klare. De er utålmodige og ønsker å prøve ut dette fortest mulig. Vi har fått gjort mye på 3 år, men mangler fortsatt en del på finansieringsbiten. Det er tungt å komme gjennom nåløyet hos virkemiddelapparatet. Til tross for svært gode tilbakemeldinger fra både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, vil ingen av dem være den første til å åpne pengesekken, sier Berger.

Han har imidlertid tro på at den finansielle biten vil løse seg.

Les også: Vil revolusjonere oljeboringen

Berger jobber til daglig i APITeq (Action Photo International) på Straume. APITeq tilbyr høyteknologiske visualiseringsverktøy for oljeplattformer og ble etablert av Berger og Anne-Jorunn Kleven i 2005.

Les også

Meny