Juryen falt for forslaget til en norsk-britisk arkitektgruppe: NORDIC – Office of Architecture (Oslo), Haptic Architects (London), landskapsarkitekt Gross.Max (Edinburg), AKT II, Buro Happold (begge London, spesialister på byggeteknikk og miljø).

Slik blir «Sotraplassen»

edit today

Nordic – Office of Architecture var med på å forme Bjørvika i Oslo. Nå skal de sette sitt preg på Sotra Kystby. Blant 29 forslag i arkitektkonkurransen var det dette juryen likte best. Vinneren ble kåret under en markering i Sotra Kystby Infosenter i dag. – Den kraften dere utviser i denne byutviklingen har slått oss over ende. Vi ser frem til å bli en del av den, sa Arkitekt John Arne Bjerknes, partner og daglig leder i Nordic, og viste til det gode samspillet mellom privat næringsliv og det offentlige i byutviklingen. Nordics forslag «Da Straume ble til by» vil bli brukt som et grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle «Sotraplassen».

Vind og sollys

– Vind var et viktig kriterium i arkitektkonkurransen. Vi er opptatt av at utformingen ikke skal forsterke vinden slik at det blir en plass som folk ikke vil bruke, sa Eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen i Sartor Holding, som har vært juryleder. I Nordics forslag er plassen delt inn i ulike nivåer, på grunn av høydeforskjellene i terrenget. Arkitektteamet har sett for seg svaberg når de har tegnet inn trappene. Nivåforskjellene gir rom for variert bruk, fra markedsboder til intimkonserter, eller muligheter for å bruke hele plassen som et amfi og konsertplass for 2000 mennesker. Plassen kan islegges og brukes som skøytebane vinterstid. I utformingen av høyhuset har de tatt hensyn til at man ønsker å slippe til sollyset.

– Dristig og unikt

– De fleste kjøpesentre mangler uterom. Mange har prøvd å skape hyggelige oppholdsplasser i uterommet, men få har lykkes. Det spesielle i denne byutviklingen er at kjøpesenteret er utgangspunktet, noe som er et dristig – men veldig spennende forsøk, sier Bjerknes. Han har stor tro på at Sotra Kystby vil bli vellykket i så måte, og mener at kombinasjonen av «Festplassen» og høyhusene er helt unik i norsk sammenheng. Juryen har bestått av Eiendomsdirektør Ernst M. Einarsen i Sartor Holding, Sivilarkitekt MNLA Jonas Bjørklund i Fjell kommune, Sivilingeniør Bygg NTH Erlend Bygnes i Veidekke Entreprenør AS og Sivilarkitekt MNDAL Gudrun Molden og Landskapsarkitekt MNLA Axel Nitter Sømme, begge oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund.

Les også

Meny