– Slik bør økonomene brukes

edit today

Se presentasjonene fra fagseminaret her

Dropp årsbudsjettet og la økonomene være strategiske forretningspartnere – ikke bare bokførere. Det var blant rådene fra ekspertene på fagseminaret om fremtid og vekst i nedgangstider.

Mange økonomer er nærmeste redusert til bokførere. Disse sitter på en svært nyttig kompetanse og bør få en rolle som strategiske forretningspartnere i jakten på kostnadskutt, omstilling og nytenking.

– I stedet for å bruke tid på neste års budsjett kan det være mer fornuftig å bruke tiden på omstilling og forretningsutvikling, sa Kenneth M. Øvretvedt, senior manager i EY FAAS.

– Glem budsjettet

I stedet råder han bedriftene til rullerende budsjetter, prognoser og balansert målstyring. Premissene for budsjettet vil sannsynligvis ha endret seg siden det ble lagt og kan derfor være til hinder for nødvendig omstilling.

Øvretvedt var en av foredragsholderne på fagseminaret som omhandlet fremtid og vekst i nedgangstider, i regi av EY og Vest Næringsråd. Seminaret fant sted hos Sotra Gruppen, og ble av ekspertene trukket frem som et eksempel på hvordan bedriftene bør snu fokuset i nedgangstider.

Jobber smartere

– Vi må jobbe smartere enn alle andre. Vi har økt fokus på salg, nye markeder og nye produkter – kort sagt nye muligheter, fortalte Anita Vindenes, KHMS Leder i Sotra Gruppen og arbeidende styreleder i SOCON.

Det er de bedriftene som ikke tviholder i det lengste på sin kjernevirksomhet, men derimot viser vilje til omstilling som overlever nedgangstider, påpekte ekspertene. Videre advarte de mot å gripe for raskt til nedbemanning og dermed miste verdifull kompetanse.

– Involver tidlig

– Vi har sett mange nedbemanningsrunder og feilslåtte strategier, spesielt i tilfeller hvor informasjon til de ansatte kommer sent i prosessen. Ofte blir vi hentet inn etter at nedbemanning er gjennomført, for å unngå rettslige prosesser, sa Silje Remøy, advokat  og leder for EY Law, Bergen.

Hun påpekte at de beste løsningene ikke nødvendigvis ligger hos ledelsen, og oppfordret til å informere og involvere de ansatte tidlig i prosessen.

– Arbeidskontrakten kan reforhandles: Lønn, arbeidsoppgaver og stillingsprosent kan endres. Kan alle gå ned litt i lønn? Det er detaljer som monner og samtidig bygger man teamfølelse og lojalitet til bedriften, sa hun.

Videre snakket Rikard Ledang, senior manager i EY FAAS, om viktigheten av å tenke strategi både på kort og lang sikt og hvilke metoder som kan være nyttige, før Sotra Gruppen avsluttet med en omvisning for deltakerne.

 

 

 

 

Les også

Meny