Foto: NORGES BANK/NILS S. AASHEIM

Søk Etablererfond 2018!

edit today

Er du gründer i oppstartsfase eller vurderer å starte ny virksomhet?

Faller du utenfor Innovasjon Norge sin ordning med “Etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet”?

Da er du i målgruppen for å søke om støtte om inntil kr. 50 000 for å gjennomføre de nødvendige tiltakene i tidlig oppstartsfase, for å gi deg kompetanse om marked og økonomi.

Etablererfond følger «førstemann til mølla» prinsippet, så det løper til det er tomt.

Klikk her for å søke

Pengene kan gå til utgifter og egentid (à kr. 350 i timen) til markedsundersøkelse, forretningsutvikling, testing og videreutvikling av forretningside, nettverksbygging og kompetanseheving.

OBS! Midlene kan ikke brukes til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar, husleie, nedbetaling av lån eller tilsvarende.

Søknaden går igjennom www.regionalforvaltning.no

Søknaden om tilskudd må sendes elektronisk og inneholde:

  • Omtale av tiltak det er søkt om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formål med tiltaksordningen
  • Plan for gjennomføring, inkludert aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
  • Forventet resultat
  • Budsjett for prosjekt/tiltak med finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Andre relevante opplysninger søkeren mener er viktige for søknaden og andre opplysninger som er spesifikt i kunngjøringen.

Les mer om hva du kan søke om midler til og krav til søknaden her

 

Les også

keyboard_arrow_up