– Sørg alltid for å ha god likviditet

edit today

– Cash is king, i gode og dårlige tider. Påminnelsen kommer fra regionbanksjef Øystein Bredholt i Sparebanken Vest (bildet). Denne gangen handler det om likviditet i “spalten” Bedriftsøkonomi på vnr.no. Jevnlig får Sparebanken Vest henvendelser fra kreative personer med en gründer i magen. Noen er veletablerte næringsdrivende som vil satse på videreutvikling, mens andre er mer ferske på dette med forretningsdrift. Noen av ideene er gode – andre ikke. Hva skal til for at banken velger å satse på din ide og gi deg lånet du trenger for å realisere den?

Trenger alltid egenkapital

– Det hender at vi sier nei fra tid til annen, men i utgangspunktet får man låne et sted mellom 50 og 80 prosent av kapitalen man trenger. Beløpet avhenger av hvor god investeringen er, sier Bredholt. Og det hjelper ikke at du er den eneste som synes den er smart. I denne vurderingen er likviditet noe av det som er med på å avgjøre bankens vurdering. Man bør ha egenkapital og man bør ha vist at man er i stand til å legge seg opp en buffer gjennom tidligere forretningsdrift, sier Bredholt. Enten det er til å dekke uforutsette utgifter, eller til senere investeringer. – En kunde kom og ba om å få låne et betydelig millionbeløp til en stor investering. Han tilhører gruppen av “flinke gutter” som i stor grad har tatt alle investeringer over driften uten å ta opp lån. Men dette er ikke nødvendigvis det smarteste på lang sikt. I stedet for å låne deler, og heller spare opp likviditet til senere, har han brukt alle frie midler og opplever nå at det er mer utfordrende å få gjennomslag for sine planer når han er avhengig av 100 prosent belåning, forteller Bredholt.

Dyrt å være fattig

Han trekker paralleller til privatøkonomien, og legger til at likviditet også er viktig på hjemmebane. – Det er bedre å spare opp en buffer, enn å måtte ta opp forbrukslån når vaskemaskinen ryker, minner han om. Bredholt mener dessuten at det alltid er fornuftig å kalkulere med en pott til uforutsette ekstrautgifter. – Ting koster alltid mer enn man tror i forkant, påpeker han.

Les også

Meny