Sotra Gruppen kjøper «Asfalt-tomten»

edit today
– Vi er veldig fornøyde med å ha sikret oss området, sier konsernsjef Rikard Toft Ledang.

Sotra Gruppen AS har inngått avtale om kjøp av «Asfalt-tomten» på Skaganeset fra Sotra Steinindustri AS. Området er om lag 11 mål, med bl.a. dypvannskai og en lagerhall.

I over 20 år har Sotra Anchor & Chain operert et av sine hovedlagre av ny- og brukt kjetting og ankre fra leid areal på Skaganeset, som nabo til asfaltverket. Etter nyheten om at Velde Asfalt flytter sin produksjon fra Skaganeset til Eide, har Sotra Gruppen hatt dialog med Sotra Steinindustri om kjøp av området. Nå er avtalen signert, og prosess med fradeling er startet.

Tomten ligger like ved det området Sotra Anchor & Chain AS i dag leier fra kommunen og Sotra Steinindustri. Overtakelse av tomtearealet vil tidligst skje til årsskiftet.

– Det er et strategisk viktig kjøp og en av de største enkeltinvesteringene i Sotra Gruppens historie. Vi er veldig fornøyde med å ha sikret oss dette området. Dette vil være med på å øke aktiviteten for Sotra Anchor & Chain, men på sikt også sikre Sotra Contracting bedre vekstvilkår med mer plass på Sotra Gruppen sitt hovedanlegg på Vindenes. Det er også gledelig at vi med dette er med på å redusere trafikkbelastningen betydelig på veinettet til Skaganeset, siden vår transport hovedsakelig går over sjø, sier Rikard Toft Ledang, konsernsjef i Sotra Gruppen.

Dette er den 11 mål store tomten Sotra Gruppen har kjøpt.

Les også

keyboard_arrow_up