Kommunepsykolog Ove Heradstveit i Øygarden mottok 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest/VNR-fondet under Høstfesten til VNR 27. oktober. Regionbanksjef Øystein Bredholt i Sparebanken Vest til høyre.

Sotragründer med nyskapende nettportal

edit today

Kommunepsykologen i Øygarden ønsker å bidra til at flere får hjelpen de trenger, og sist uke lanserte han hjelptilhjelp.no. – Jeg har sett gjennom eget arbeid at det nesten er umulig å vite hva som finnes av hjelp! Det er vanskelig for oss som jobber i hjelpeapparatet, og enda verre for de som har behov for hjelpen, sier gründer Ove Heradstveit. Les også: Delte ut 200.000 kroner til gode formål På den nye nettportalen som ble lansert sist uke finner du informasjon om hjelpetilbud knyttet til psykisk helse, rus, lærevansker og barnevern i hele landet. Du kan også enkelt søke frem for eksempel kurs – sortert på sted, kategori og hvem kursene passer for.

Etterlengtet tilbud

– Vi har fått utrolig god respons på portalen, ikke minst fra psykologer omkring i hele landet. Mange forteller at det mangler en tjeneste som hjelptilhjelp.no, sier Heradstveit. Allerede første dagen var tusen unike brukere innom portalen, og siden har dette tallet lagt på mellom 300 og 1000 unike brukere daglig. Til tross for at Heradstveit ennå ikke har brukt noen penger på markedsføring. Han forteller at responsen påFacebook har vært overveldende. – Jeg har heller ikke gjort noen fremstøt mot media ennå, så jeg ser en stor mulighet for å nå ut til mange flere i tiden fremover, sier Heradstveit, som bruker fritiden sin på å administrere arbeidet med nettportalen.

Psykt arbeidsliv

Psykiske lidelser og rusavhengighet er alvorlige samfunnsproblemer. Det er også alvorlig for enkeltpersonene som rammes. Ifølge Heradstveit er det tall som viser at annenhver nordmann vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. – Vi vet at stadig flere unge mennesker faller ut av arbeidslivet, og den viktigste årsaken er psykiske lidelser. Frem til nå har det vært vanskelig å orientere seg om hvilke hjelpetilbud som finnes. Femover blir det viktig å gjøre nettportalen godt kjent blant hjelpeapparatet, som er en av hovedmålgruppene, sier Heradstveit. Han legger til at det videre er et mål å løfte frem kompetansehevende tiltak rettet mot arbeidslivet, slik at flere kan finne seg til rette i arbeid til tross for psykisk sykdom. – Nettportalen er et viktig bidrag til Samhandlingsreformen, som vektlegger en satsing på mer forebyggende arbeid, tidlig innsats og samhandling, mener Heradstveit. I likhet med finn.no kan man opprette brukerkonto, lagre søk etc. Tjenesteytere innen psykisk helse kan registrere seg og selv redigere sine annonser om hjelpetilbud. Mange har vist interesse for å annonsere, ifølge Heradstveit.

Les også

Meny