Reidar Vindenes, Net El-torget, fanget ungdommens interesse under Næringslivsdagen i Sund i 2011.

Speiler jobbmulighetene i Sund

edit today

Næringslivsdagen ble første gang arrangert av Sund kommune i fjor, etter ønske fra næringslivet. Temadagen skal speile jobbmulighetene i Sund. VNR er en av utstillerne. – Næringslivet uttrykte bekymring for om politikerne i Sund i det hele tatt visste hvilke bedrifter som finnes i Sund, derfor valgte vi å arrangere en temadag. Det ble naturlig å invitere ungdommen også, som snart skal gjøre sine yrkesvalg. I år har vi utvidet åpningstidene slik at også øvrige innbyggere skal få anledning til å komme, sier Nils Kåre Skoge, leder for saksgruppe næring og utvikling i Sund. Når dørene åpnes klokken 10 står 40 utstillere klare til å ta imot ungdommen. Målet er å få flere til å bosette seg i kommunen, og sikre tilgang på kompetanse og utvikling i næringslivet. Fra klokken 14 er politikerne invitert og klokken 17 til 19 er arrangementet åpent for alle. Utstillerne:

 • Sund Auto
 • SKTeknikk
 • Biomega
 • Marine Harvest
 • Sekkingstad
 • Sotra Fiskeindustri
 • Gexcon
 • Toft Mesterrør
 • Sotra Steinindustri
 • Klepsvik & Sønn
 • Kiwi Sund Senter
 • Sund Senter
 • Sund Senter Blomster
 • Sprek og Blid
 • YX Skogsvåg
 • Falck Nutec
 • Krossfjord
 • Algrøy Elektro
 • Nettbuss vest
 • Knappen Sjø
 • Omsorg Vest
 • Net El-torget
 • Glesvær Kafe
 • Spar Steinsland
 • ORKISOL
 • Sjøtroll
 • Sparebanken Vest
 • Nic Jacobsen Entreprenør
 • Straume Mesterbygg
 • Fellesrådet
 • Frivilligsentralen
 • Kultureininga i Sund
 • Sund Ungdomsskule
 • Sotra Vidaregåande Skule avdeling Sund
 • Sotra Brannvern IKS
 • Barnevernstenesta i Sund
 • Reinhald/heimehjelp
 • Barnehagane i Sund
 • Sauafjellet fus barnehage
 • Sundheimen
 • Nav Arbeidslivssenter Hordaland
 • Skatt Vest
 • Kystverket
 • Gode Sirklar
 • Kysteventyret
 • Vest Næringsråd
 • L2L – opplæringskontoret for Sotra og Øygarden

   

Les også

Meny