Karoline Torsvik og Elise Olsen fikk prøve Sim Subsea sist uke. Foto: vnr.no

Spiller seg til jobb i oljen

edit today

Hvordan få ungdom til å bli bedre i matematikk, og samtidig gi dem innsikt i jobbmulighetene innenfor oljeindustrien? Svaret heter Sim Subsea, et prosjekt som blant annet er støttet med midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet.

Prøvekaniner

Inne på et lite kontor på Høgskolen i Bergen pågår pilottesting av et nytt spillkonsept som skal brukes i matematikkundervisning når det er ferdig utviklet. Fire elever fra Teknologilinjen ved Sotra Vidaregåande Skule jobber seg gjennom dataspillet. I tillegg til matematikklærerne deres, følger spillutviklerne spent med på dataskjermene. – Jeg er positivt avventende. Hvis det kan øke forståelsen gjennom praktisk bruk av matte, er det veldig bra. Jeg håper og tror det kan gi dem en større motivasjon for å lære matematikk, men jeg er spent på hvor tidkrevende spillet er – med tanke på at de skal gjennom et pensum, sier matematikklærer Ingjerd Bergland ved Sotra Vidaregåande Skule, med en smule skepsis.

Læring på elevenes premisser

– Blant dataspillene som finnes på markedet i dag, kan dette best sammenlignes med Sim City. Man bygger konstruksjoner og får økonomien til å gå rundt. Vi ønsker å oppnå den samme følelsen i dette spillet. Spillet vil forandres mye i forhold til det som elevene nå prøver, sier utviklingsansvarlig Pål Trefall ved Høgskolen i Bergen til vnr.no. I videreutviklingen skal det legges på «effekter» som gir elevene den samme følelsen av lek, tempo og adrenalin. Matematikkoppgavene vil endre seg fra gang til gang og en spill-logg vil gi læreren innsikt i hvordan eleven har løst dem. – Det vi er ute etter i dag er brukeropplevelsen av spillet, eventuelle feil og hva som ikke er selvforklarende. Det sparer oss for mye tid å få avdekket forbedringspunkter i en tidlig fase, sier Rune Herheim. Han utdanner lærere ved HiB, og er pedagogisk ansvarlig i utviklingen av Sim Subsea.

Reelle beregninger

Matematikkoppgavene som skal løses i spillet er reelle problemstillinger, knyttet til oljeindustrien. De er utviklet i samråd med industrien selv, gjennom møter med bedrifter i subsea-klyngen. – En ingeniør vil kunne kjenne seg igjen, selv om oppgavene er presentert på et enklere nivå, sier han. Herheim mener at spillet skiller seg veldig fra andre pedagogiske programvarer. – Det finnes mange «pugge»-spill som driller elevene i å huske måter å regne på ved å visualisere det som skjer, men Sim Subsea handler ikke om drilling eller regneteknikk. Dette spillet setter matte inn i en reell kontekst, sier han. – Mange elever sier at matte ikke har noe med vanlig liv å gjøre, men gjennom disse matte-oppgavene tilegner de seg faktisk kunnskap de trenger for å være i stand til å finne olje på havbunnen, legger han til.

Kan «kopieres»

Etter testingen kommer det frem at spillerfaring spiller inn på forståelsen og engasjementet hos elevene. Mens guttene spiller mye FIFA, er dataspill en fremmed aktivitet for jentene, som opplevde at det var vanskelig å forstå hva man skulle gjøre. – Dette var mer interessant og engasjerende enn å sitte og regne i en bok. Man lever seg mer inn i det, sier Andreas Hufthammer (16). I februar skal spillet være klart til bruk på utvalgte skoler, og fra høsten 2014 vil det bli sluppet også på resten av skolene. Selv om oppgavene er relatert til matematikk, kan spillet brukes i andre fag hvis skolene ser det som hensiktsmessig. – Tanken er at SIM Subsea skal videreutvikles til andre næringer hvis det viser seg at dette blir en suksess. Vi har vært inne på maritim næring, og det er ikke usannsynlig at det vil være denne bransjen vi sikter oss inn mot ved neste gjennomføring, sier prosjektansvarlig Tone Røkenes ved HiB.  

Fakta

  • SIM Subsea er et e-læringsverktøy i matematikk hvor målgruppen er tiendeklassinger og 1. klasse på videregående skole. Spillet har virkelighetsnære case som er hentet fra undervannsindustrien i regionen. På sikt vil SIM Subsea videreutvikles som et læremiddel til studenter i høyere utdanning
  • Det er Høgskolen i Bergen som utvikler spillet, i samarbeid med en rekke partnere: NCE Subsea, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, VilVite-senteret, Renatesenteret, Vest Næringsråd, MediArena, Business Region Bergen, Framo Engineering,  Aker Solutions, FMC Technologies og Virkemiddel for regional innovasjon (VRI), i regi av Norges Forskningsråd

Les også

Meny