Havstrilens Kattehotell, Lingo Access, Milla Says, Radio Sotra og Tekslo Seafood ble tildelt midler fra SPV/VNR-fondet.

SPV/VNR-fondet 2017: Disse fikk støtte

edit today

Fire gründere ble tildelt 50 000 kroner i støtte under Maitreffet på CCB, tirsdag 23. mai. Radio Sotra fikk også 25 000 kroner i støtte for å starte opp filmklubb for ungdommer fra regionen.

Vårens midler fra SPV/VNR-fondet gikk til 5 av 25 søkere:

  • Havstrilens Kattehotell (50 000 kroner)
  • Lingo Access (50 000 kroner)
  • Milla Says (50 000 kroner)
  • Radio Sotra (25 000 kroner)
  • Tekslo Seafood (50 000 kroner)

Fullbooket kattehotell

− Tusen takk! Dette er en gammel drøm som har gått i oppfyllelse, kattegal som jeg er. Vi har fått god mottakelse og er fullbooket i juli med 35 katter, sa en rørt Hilde Bjørkmann, da Havstrilens Kattehotell ble tildelt 50 000 kroner fra SPV/VNR-fondet.

Hun benyttet anledningen til å presisere at det er et hotell og ikke et pensjonat.

Aleksander Hellmansberg i Milla Says.

Aleksander Helmersberg i Milla Says.

− Dette er veldig kjekt, tusen takk! Vi har holdt på med dette i tre år, så dette er en god klapp på skulderen. Dere vil høre mer fra oss fremover, lovet Aleksander Helmersberg i Milla Says.

Derfor fikk de støtte – se juryens begrunnelse:

Vest Næringsråd har påtatt seg oppgaven med å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling. Bedrifter som er etablert/under etablering i Fjell, Sund og Øygarden kan søke om midler, samt prosjekter relatert til regionen.

Neste utdeling blir på VNRs høstfest 2. november.

TEKSLO SEAFOOD  – HØSTING OG FOREDLING AV MAKROALGER

Runar Trellevik, daglig leder i Tekslo Seafood AS.

Runar Trellevik, daglig leder i Tekslo Seafood AS, ble tildelt 50 000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest – VNR-fondet.

Tekslo Seafood ble stiftet i desember 2016 og har som formål å drive med høsting og foredling av makroalger i områder vest for Tofterøy i Sund kommune. Selskapets visjon er å fremme norsk tang og tare og bidra til at den etter hvert kan finnes på kjøkken og restauranter i hele verden.

Selskapet arbeider med å oppgradere eksisterende produksjonsfasiliteter til en miljøvennlig løsning, samtidig som en effektiviserer tørkeprosessen. Ved å kombinere delikate bilder og videoer får kunder som er opptatt av helse og bærekraftig matproduksjon ta del i høste- og foredlingsprosessen.

Selskapet ønsker å være en foregangsbedrift i regionen ved å bidra til at elever ved skolene på Sotra som trenger arbeidserfaring skal få muligheten til å delta aktivt under både høsting og produksjon.

Selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og har i vår gått videre til finalen i Angel Challenge Bergen.

HAVSTRILENS KATTEHOTELL  – ENESTE HOTELL FOR KATTER I VÅR REGION!

Hilde Bjørkmann, daglig leder i Havstrilens Kattehotell AS.

Hilde Bjørkmann, daglig leder i Havstrilens Kattehotell AS.

Havstrilens Kattehotell på Tjeldstø i Øygarden ble stiftet i april 2016 og har som formål å kunne ta vare på katter når eiere er borte hjemmefra.

Etter et års planlegging og bygging av bygg til formålet åpnet hotellet 7. april 2017. Hotellet er eneste kattehotell for katter i Sotra/Øygarden og Askøy samt Bergen Vest. Naturlig nedslagsfelt er cirka 100 000 innbyggere.

Formålet med prosjektet er å bidra til et katteeiere kan ta ferie med god samvittighet og på den måten bidra til å ivareta at eiere oppfyller dyrevelferdsloven. En har også en klar ambisjon om å skape arbeidsplasser nord i regionen vår.

For å sikre inntektsgrunnlaget er det etablert en rekke avtaler for salg av fór og katterelaterte produkter. All markedsføring skjer på sosiale medier som Facebook og Instagram og en tar sikte på å profilere regionen ettersom de fleste kundene reiser ut til hotellet og oppdager naturen her ute.

Kattehotellet ønsker å være et positivt innslag i regionen og planlegger å etablere et samspill med kommune og skoler.

LINGO ACCESS  – ETABLERING AV FLERSPRÅKLIG NETTPORTAL I REGION VEST

Marta og Robert Grygier i Lingo Access AS

Marta og Robert Grygier i Lingo Access AS

Prosjektet West of Bergen dreier seg om etablering av en nettbasert markedsføringskanal i form av en etter hvert flerspråklig portal med kart som samler og presenterer aktivitetstilbudet vest for Bergen.

Portalen vil få en tiltalende utforming med sorterings- og søkefunksjoner, samt rent og ryddig design med brukervennlig grensesnitt og utstrakt bruk av bilder.

Oppstartsfasen som det søkes støtte til er fra 1.5.2017 til 31.12.2017. I første omgang er planen å utvikle den tekniske plattformen samt registrere aktuelle tilbud. Portalen beregnes lansert i juni 2017.

Prosjektet vil ha nytteverdi for både portalbrukere og aktører, det vil si bedrifter og institusjoner i reiselivs- og kulturbransjen som får mer eksponering enn de oppnår hver for seg.

MILLA SAYS  – PROSJEKTET MILLA SAYS KIDS

Aleksander Helmersberg i Milla Says.

Aleksander Helmersberg i Milla Says.

Prosjektets primære målgruppe er barn med medfødt manglende utvikling av verbal tale, sekundært unge og voksne med ekspressiv språksvikt som følge av sykdom eller skade. Prosjektets målsetning er å øke barnas kommunikasjon, mestring og deltagelse i sosiale sammenhenger.

Milla Says er velprøvd med barn født med Downs Syndrom og hørselstap og kan være egnet ved autisme og andre funksjonshemninger, sykdommer og skader som medfører ekspressiv og/eller impressiv språksvikt, det vil si at målguppen også inkluderer slagrammede  og trafikkskadde med svekket verbal tale eller hørsel.

Milla Says er allerede unikt ved å være bygget på håndholdte plattformer (smart-telefon og nettbrett). De nye utvidelsene med bildenavigering og læringsspill skal tilpasses brukernes behov for funksjonalitet og motiverende innhold.

Selskapet er nå i gang med et samarbeid med Fjell kommune og flere institusjoner (barnehager og skoler) som vil være viktige under utvikling av prosjektet.

FILM I VEST – FILMKLUBB FOR UNGDOMMER FRA REGIONEN

Rolf Øvretveit, daglig leder i Radio Sotra.

Rolf Øvretveit i Radio Sotra ble tildelt 25 000 kroner i støtte.

Radio Sotra skal starte opp filmklubb der ungdommer fra regionen vår skal lære å filme og redigere kortfilmer som de selv tar opp på smarttelefon, nettbrett eller videokamera.

Kapasiteten vil være 200 ungdommer og planen er at ungdommene skal delta cirka en gang per måned (prosjektet har kapasitet til 60 deltakere per gang).

Radio Sotra har gjennom mange år hatt opplæring av ungdommer som senere har fått jobb i media, herunder NRK, P4, P5 og VestNytt, for å nevne noen.

Målsettingen med prosjektet er at det skal være starten på en yrkeskarriere innen film. Dette vil i neste omgang komme hele regionen til gode.

Prosjektet vil også danne grunnlaget for å etablere en egen kortfilmfestival på Sotra for lokale ungdommer noe som igjen vil kunne forsterke utviklingen av vår region som en attraktiv region å etablere seg.

Les også

Meny