En takknemlig Kristin Gilberg Bjærum takket for midlene på 50.000 kroner fra SPV/VNR-fondet til videreutvikling av kulturarenaen Luftskipet. Foto: vnr.no

SPV/VNR-fondet: Disse fikk støtte

edit today

Kristin Gilberg Bjærum uttrykte stor glede da hun tok imot fondsmidlene til Luftskipet på Høstfesten til Vest Næringsråd torsdag. Også de andre mottakerne uttrykte stor takknemlighet. Midlene er bevilget av Sparebanken Vest, og forvaltes av Vest Næringsråd. Fordelingen ble offentliggjort da 150 representanter fra næringslivet var samlet på Radisson Blu Hotel Norge.

Utviklingsprosjekter

Årets midler fra SPV – VNR-fondet gikk til Luftskipet, Vil Vite-senteret som skal etableres i Sotra Kystby og til opprettelse av en arrangements-pool for Sotra Arena. Prosjektet har til hensikt å sikre fremtidige nasjonale og internasjonale arrangementer, gjennom blant annet samarbeidsavtaler med lokale nøkkelbedrifter. Det var i tillegg to unike skoleprosjekter som ble tildelt fondsmidler under gårsdagens arrangement.

Støtter skole

Pilotprosjektet «Utenfor boksen» tar sikte på å opprette minst to digitale klasser på Fjell og Tranevågen ungdomsskoler, der en vektlegger bruk av nettbrett og interaktive tavler til å fremme elevenes læring. – Når jeg hører hvilke andre prosjekter som får støtte, setter jeg enormt stor pris på at dere også velger å støtte mitt prosjekt, sa en ydmyk Erika Kroken, da hun mottok fondsmidler til prosjektet «Morgendagens musikere». Det er et tilbud rettet mot SFO (skolefritids-ordningen), samt barnehager. Kroken Musikksirkel ønsker å investere i nye instrumenter, nettside og kommunikasjonsløsninger, samt lyd/lysutstyr.

Les også

Meny