Irene Lillehammer (SpotOnFilm), Ragnvald Maartmann–Moe (Algetun AS), Anne-Merete Vabø Haugane (Senate) og Odd Gunnar Jørgensen (NovuMare) mottok 50 000 kroner hver fra SPV/VNR-fondet.

SPV/VNR-fondet høst 2017: Disse fikk støtte

edit today

Høstens midler fra SPV/VNR-fondet gikk i år til fire av 16 søkere:

  • Algetun AS
  • SpotOnFilm
  • NovuMare
  • Senate

Fire gründere ble tildelt 50 000 kroner i støtte hver under VNRs Høstfest på Radisson Blu Royal, torsdag 2. november 2017.

Vest Næringsråd har påtatt seg oppgaven med å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling. Bedrifter som er etablert/under etablering i Fjell, Sund og Øygarden kan søke om midler, samt prosjekter relatert til regionen.

Olav Hovland i Sparebanken Vest delte ut fondsmidlene.

Olav Hovland i Sparebanken Vest delte ut fondsmidlene.

Se hvem som har fått støtte fra SPV/VNR-fondet

Algetun AS – prosjektet dyrke havet

Algetun AS består i dag av to gründere med en visjon om å produsere og markedsføre førsteklasses sjømat ved bærekraftig havbruk.

Prosjektet har som formål å dyrke mer mat i havet og skape engasjement for nye og bærekraftige naturprodukter. På tilsvarende vis som en bonde dyrker korn og grønnsaker i jorda, ønsker Algetun å dyrke tang og tare i sjøen. I tillegg ønsker en å skape interesse og engasjement for å lage mat med denne fantastiske råvaren.

Etter et vellykket oppstartsår med dyrking av sukkertare i anlegget vest for Landro, videreforedling ved tørking og emballering, og med god respons i markedet, så ønsker en nå å trappe opp produksjonen og skape økt engasjement for mer bruk av tang og tare til mat gjennom dette prosjektet som en har kalt «Dyrke havet».

Den viktigste målgruppen er unge matinteresserte som med kreativitet kan inspirere andre forbrukere og næringsmiddelindustrien til å øke bruken av tang og tare til mat. Algetun har også et meget godt samarbeid med skolene og ser nytteverdien av samspillet mellom skole og næringsliv.

Algetun har kontakt med matbloggere i flere land og bidrar positivt til å profilere regionen vår.

ALGETUN v/Ragnvald Maartmann–Moe tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest - VNR fondet!

ALGETUN v/Ragnvald Maartmann–Moe tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet!

Lillehammer kommunikasjon – SpotOnFilm

Det er i dag en sterk økning i antallet av filmer som vises i sosiale medier og det er blitt en utfordring å kunne skille seg ut i mengden. Både offentlige og private bedrifter, organisasjoner og nettverksbedrifter har et økende formidlingsbehov men få har kapasitet og ressurser innen filmproduksjon.

Lillehammer Kommunikasjon er et gründerselskap som via abonnementsfilmkonseptet SpotOnFilm, tar sikte på å produsere korte filmsendinger på 2-3 minutter av den aktuelle og løpende informasjonen bedrifter og foretak har. Bedriftene får da sin egen kommunikasjonskanal ut til markedet.

Kundene kan abonnere på et avtalt antall sendinger per år og sendingene distribueres på bedriftenes hjemmesider og i sosiale medier.

Det tilbys tre kategorier av sendinger:

  • Opplysning: Info til dine kunder på film
  • Nyhet: Nyhetssendinger av dine pressemeldinger
  • Marked: Reklamefilmer for dine produkter og tjenester

Alle kunder får således sin egen unike profil ved at SpotOnFilm utvikler unike TV-konsept med logo, vignetter og musikk Dette innebefatter all filmproduksjon, samt redigering av sendinger og levering av ferdig godkjent TV–sending til  kunde.

I tillegg kan en gjennom et godt samarbeidende nettverk innenfor digital markedsføring og søkemotoroptimalisering bistå med at budskapet når helt frem til den definerte målgruppen.

Irene Lillehammer mottok 50 000 kroner for sitt prosjekt SpotOnFilm.

Irene Lillehammer mottok 50 000 kroner for sitt prosjekt SpotOnFilm.

NovuMare – grønn beredskap mot akutt forurensning

NovuMare er et gründerselskap som hadde oppstart 1. september 2017. Selskapets visjon er å tilby oppdragsgiverne innovativ og effektiv beredskap mot akutt forurensning. NovuMare er et «grønt» selskap og skal være en foregangsbedrift innenfor bransjen.

Prosjektets målgruppe er aktører innenfor havbruk, rederier, entreprenørnæringen og offentlig virksomhet (kommune-/fylkesnivå).

Selskapets løsninger skal være miljøbevisste og kreative med produkter og kompetansehevende tjenester (kurs, trening, øvelser) som styrker oppdragsgivernes evne til å respondere sikkert og effektivt.

Prosjektet har som mål å spisse selskapets tjenester til aktører innenfor tilstøtende næringer som havbruk, maritim næring og entreprenører. En har også stor tro på muligheter for å bruke lang beredskapserfaring for å finne gode løsninger innenfor marin plastforsøpling og for å forebygge flomskader.

NOVUMARE: Håkon Mikael Krogvik Ones, Odd Gunnar Jørgensen og Rune Holmen

NOVUMARE: Håkon Mikael Krogvik Ones, Odd Gunnar Jørgensen og Rune Holmen

Senate – Corrector – Tilgang på digitale kolleger i skolen

Senate er et gründerselskap som ledes av skolefolk som har som målsetting å skape innovasjon i den del av skoleverket som fortsatt er uberørt av den digitale utviklingen. Selve undervisningssituasjonen er etter hvert mer og mer digitalisert.  Prosjektet Corrector vil digitalisere prosesser i skolen som i dag fungerer omtrent som det har gjort siden omgangsskolen på 1700-1800 tallet.

I skoleverket i dag er det noen ganger ledige ressurser/ kapasitet og andre ganger for lite ressurser/ kapasitet. Det er således et mål å kunne flytte ressurser/ kapasitet mellom skoler via en digital løsning. På den måten oppnås en bedre kvalitet og ressursutnyttelse for skolen som helhet. Løsningen er en digital møteplass for ressurs- / kapasitetsdeling for skolene i Norge.

Slik situasjonen ser ut til å bli fremover i Norge med økte kompetansekrav til lærere, kan det bli vanskelig for skoler å tilby lærere full stilling. Prosjektet Corrector vil kunne tilby pedagogisk utdannede enten det er deltidsansatte,  studenter eller pensjonister tilleggsoppdrag.

Corrector skal tilby skoler og lærere tjenester via en digital møteplass. Der får man ekstra kolleger tilgjengelig gjennom en digital plattform. Denne portalen vil sikre kvalifisert personell og trygg kommunikasjon. Corrector vil med sin systemløsning, bistå skoler med å løse et problem som i dag løses ad hoc og på måter som ofte rammer kvaliteten i skolen.

Anne-Merete Vabø Haugane mottok 50 000 kroner til sitt prosjekt, Senate.

Anne-Merete Vabø Haugane mottok 50 000 kroner til sitt prosjekt, Senate.

To utdelinger i året

To ganger i året gir SPV-VNR-fondet verdifull støtte til næringsskapende formål. Her kan gründere, oppstartsbedrifter og de som er i gang med å realisere et prosjekt, søke om støtte.

Vårens midler fra SPV/VNR-fondet gikk til 5 av 25 søkere:

Les også

Meny