Foto: Lie Overflate.

Starter kronerulling for nytt ungdomshus

edit today

Da legekontoret og helsestasjonen flyttet ut, var ikke ungdomsmiljøet sene med å foreslå hva lokalene på Ågotnes bør brukes til: ungdomshus. Det var under åpningsfesten av nybygget til Lie Overflate at gründer og daglig leder, Torbjørn Lie, kunngjorde at han vil støtte dette tiltaket med en sum på 10.000 kroner. – Det pågår svært mye utbygging i Ågotnes-området, og det er viktig at ungdommen får noe konstruktivt å gjøre. Vi må bidra vi som kan, sier Lie.

– God timing

Gjestene som var tilstede på åpningsfesten var ikke sene med å ta oppfordringen fra Lie. Før kvelden var omme hadde også NTOS, Sparebanken Vest, Sotragruppen og Maritime Colours gitt bort 10.000 kroner hver til det samme formålet. – Dette er veldig positivt. Timingen er også god – administrasjonen i kommunen arbeider nå med å forberede en sak om nytt ungdomshus som skal behandles av komite for drift neste måned. Da vil det komme frem hva som må til for å realisere dette, sier Kultursjef Lennart Fjell til vnr.no. – Det er realistisk å tro at vi får til dette, politikerne har kommet med gode signaler. Men det må gjøres en del tilpasninger med huset – derfor er det viktig at næringslivet bidrar. Kommunen har ikke råd til det, sier Fjell.

«Huset på prærien»

Han viser til at det gamle ungdomshuset på Kårtveit, også kalt «Huset på prærien», ikke er et optimalt sted å oppholde seg, både i forhold til stand og sikkerhetskrav. Tanken er at det nye «ungdomshuset» også skal kunne benyttes av andre lag og organisasjoner, og at man slik vil få en større effekt enn av dagens ungdomshus. – Jeg er selv hobbymusiker og har vært aktiv i Sotra Teaterlag. At ungdommen får et sted å være vil skape positive ringvirkninger, påpeker Lie. – Dette er et tiltak som Vest Næringsråd støtter fullt ut, vi håper at også andre bedrifter ønsker å bidra med penger, oppfordrer VNR-leder Per C. Aarsand. Les også: I daglig kamp mot naturkreftene

Les også

Meny