Statoil Ågotnes forventer økt aktivitet

edit today

Vi har et sterkt fokus på teknologi og økt lønnsomhet. Det er fredeles mye å hente, sa Knut Idar Haugland (bildet), forsyningsleder ved Statoil sin base på Ågotnes på Augusttreffet til Vest Næringsråd, som samlet rundt 90 deltakere i går. Mye vil ha mer Samtlige oljeselskaper arbeider kontinuerlig for å forbedre utvinningsgraden og få mer ut av hvert oljefelt. På verdensbasis utvinnes omtrent 35 prosent av oljen. Norsk sokkel sett under ett, har en utvinningsgrad på 47 prosent. Ingen slår Statoil på dette, som har en utvinningsgrad i snitt på 50 prosent på de oljefeltene de opererer. I dag meldte Statoil at ambisjonen er å øke den gjennomsnittlige utvinningsgraden til 60 prosent. Samtidig meldte nettavisene at olje- og energiminister Ola Borten Moe mener at oljeprisene vil holde seg høye lenge. Ingen tidsfrist – Denne ambisjonen krever mye av oss, og er også avhengig av eksterne forutsetninger som oljepris, reguleringer, kostnader og teknologiutvikling. Ambisjonen er derfor ikke tidfestet, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon i Norge, i en pressemelding. Statoil er verdens største offshoreoperatør, og har 44 felt på norsk sokkel. I Statoil jobber over 3000 mennesker med 300 aktiviteter knyttet til økt utvinning hver eneste dag. Halve forskningsbudsjettet til Statoil på 2,8 milliarder kroner er øremerket prosjekter innen økt utvinning, ifølge pressemeldingen. Tett samarbeid med leverandørene Haugland la i sitt foredrag på Augusttreffet til VNR vekt på god og tett dialog med Statoils leverandører som et avgjørende moment for å lykkes med videre utvikling. – Fremtidens forsyningsstruktur må være økonomisk og miljømessig bærekraftig, for å få til dette er vi avhengig av tett kontakt med våre leverandører, sa Haugland. Sotrasambandet ble tatt opp som en utfordring når det gjelder å holde ruteplanen og få til en effektiv logistikk. – Problemene forplanter seg helt ut i Nordsjøen når det blir trafikkforsinkelser på land, påpekte han. Marin storsatsing Planene om en marin biopark på Skaganeset ble presentert av Vidar Totland, næringspolitisk leder i Business Region Bergen. En rekke interessante aktører, deriblant Nofima, ønsker å etablere seg der. OBOS presenterte sitt første boligprosjekt på denne siden av Sotrabroen og snakket om hvilke utbyggingsplaner de har fremover, mens Sprek og Blid snakket om gevinstene ved å sponse trening for arbeidstakerne sine. Kluge Advokatfirma ga nyttige råd og tips for bedrifter som skal gjennomføre omstillinger i organisasjonene.

Les også

Meny