Statoil forlenger verdifull AGR-kontrakt

edit today

Statoil benytter seg av opsjoner i den eksisterende rammekontrakten for styring av vedlikehold med AGR Field Operations. Forlengelsen har en verdi som anslås til 40 millioner kroner over tolv måneder. Inkludert gjenværende opsjoner er kontraktens totale verdi på 300 millioner. AGR Field Operations vil blant annet stå for planlegging av overflate- og isoleringsvedlikehold på alle Statoils 44 landanlegg og offshore-installasjoner i Norge, samt på kontinentalsokkelen. Det er 140 høyt kvalifiserte ansatte, lokalisert i Europa, Asia, Australia og USA, som tar seg av vedlikeholdsstyringen. – Forlengelsen gir oss mulighet til å fortsette det eksisterende samarbeidet med Statoil på alle deres enheter i Nordsjø-regionen. Vi ser på dette som en bekreftelse på at våre produkter og tjenester er verdifulle for dem, kommenterer konserndirektør Åge Landro (bildet) i en pressemelding. Videre heter det at AGR Field Operations opplever økt fokus på sine verdiskapende vedlikeholdsstyrings-tjenester blant kunder verden over. Som et resultat av dette har SOLV-konseptet hatt sterk vekst i 2011 i form av nye kunder i Nordsjøen, Mexicogolfen og Brasil.

Les også

Meny