Statoil med døren på gløtt

edit today

Plassjef Olav Bådsvik og kommunikasjonsleder Kjersti Nordøy tok imot 60 besøkende fra VNR sist uke.

– Vi ønsker å benytte de leverandørene som tilbyr de mest kostnadseffektive løsningene. Det er ikke et mål å få flere leverandører, men om det er nødvendig for å drive mest mulig kostnadseffektivt så ønsker vi det, sa Nordøy med imøtekommenhet.

– Vi tar gjerne imot oppdaterte bedriftspresentasjoner, la hun til og oppga kontaktinformasjon til de oppmøtte. Også innkjøpere fra ulike avdelinger var tilstede og informerte om premissene.

Se Statoils presentasjon her

Kunnskap om leverandører

Hun vedgikk at Statoil bør bli bedre på å systematisere informasjon om lokale leverandører og at informasjonen bør bli gjort tilgjengelig for innkjøperne på alle Statoils anlegg, ikke bare Sture & Kollsnes.

– Vi har gjort mye jobb for Statoil på Ågotnes, men har aldri blitt vurdert for arbeid i Øygarden, så det er veldig positivt om de nå vil samkjøre leveranselistene bedre, sier en optimistisk Trond W. Nilsen i SOCON til vnr.no etter samlingen.

Sterkere sammen

Han er også leder for VNR Verkstedgruppen og en forkjemper for samarbeid mellom bedriftene for å stå sterkere som leverandører.

– Ut fra presentasjonen deres ser jeg at det blir arbeid fremover. Noen må gjøre jobben og jeg velger å være optimist med tanke på at det kan være muligheter for verkstedmiljøet på Sotra, sier han.

Det er totalt 600 ansatte tilknyttet anleggene i Øygarden.

– Vil bidra lokalt

– Omkringliggende næringsliv er viktig for oss og vi vil bidra til bærekraftighet og lokale ringvirkninger. Dagens situasjon er en kjempemulighet til å skape en fremtid for olje- og gassbransjen. Hvis vi driver på et nivå som eierne er fornøyde med, skaper vi en fremtid for Sture & Kollsnes også, sa Nordøy.

Videre vektla hun at kompetansen, «folka» i bedriften er deres viktigste ressurs i den utfordringen som Statoil står overfor. Interne ressurser vil bli brukt i større grad enn tidligere.

Økt bruk av konkurranse skjerper kravene til de leverandørene som allerede har avtaler med Statoil; som Aibel, Bilfinger og Core, som alle hadde representanter tilstede. Samtidig vil nye leverandører bli målt mot de som allerede har en posisjon, påpeker Nilsen.

– Jeg oppfatter at folk syntes det var kjekt å få se anleggene Vi har bare fått gode tilbakemeldinger etter samlingen. Ord som «folkelig» og «ned på jorden» er blitt brukt om oss og det synes vi er positivt, sier Nordøy.

Les også

Meny