Statoil ønsker en mer lokal tilknytning

edit today

Olje var temaet for medlemstreffet tirsdag 8. mai, hvor NCE Subsea var medarrangør. Stureterminalen har en sikker levetid frem til 2030. Etter det er det høyst usikkert om ilandføringsterminalen for olje i Øygarden er liv laga. – Dersom vi klarer å få all olje fra Utsirahøyden til Sture, så forlenger vi levetiden med minst ti år til. Statoil vurderer nå hvor det er mest samfunnsøkonomisk gunstig å ilandføre oljen. For øyeblikket konkurrerer vi med oss selv i Statoil, ettersom Mongstad er en av konkurrentene, sa driftssjef Morten Glitre på Maitreffet denne uken. – Vi håper på en avklaring rundt dette snart. Det er flere aktører som nå ser på hva som er den mest optimale løsningen for ilandføring av disse oljevolumene. De ansatte på Sture er spente på resultatet, sa Glitre.

Flere lokale leverandører

Det har tidligere vært uttrykt misnøye med at lokale leverandører benyttes for lite av de store aktørene. Dette ble driftssjefen utfordret på under Maitreffet. – Vi ønsker en sterkere lokal tilknytning, men vi har begrenset innflytelse på dette. Sammen med VNR kan vi kanskje legge litt mer press på Statoil sentralt i forhold til dette, sa Glitre. Atlantic Offshore fortalte om sine nye moderne og miljøvennlige offshorefartøy som skal bygges, mens journalist John Økland i offshore.no rapporterte fra verdens største olje- og energimesse OTC, som sist uke ble arrangert i Houston. Han snakket også om hvilke muligheter som kommer for underleverandørene i riggmarkedet de neste årene. Lie Overflate presenterte det nye bygget som åpnes fredag, og som vil gi bedriften langt større kapasitet. – Rust koster Norge årlig 60 milliarder kroner. Sintef sine beregninger viser at besparelsene ved riktig korrosjonsbeskyttelse tilsvarer så store summer at vi kunne kjøpt tre trommesett til hver av innbyggerne i Fjell for pengene, sa daglig leder Torbjørn Lie.

Gode jobbmuligheter i Fjell

En omdømmeundersøkelse i Fjell kommune viser at innbyggerne er godt fornøyde med mulighetene for å få arbeid i rimelig avstand fra hjemmet. Kommunen scorer høyt også når det gjelder hvor fornøyd innbyggerne er med muligheten for å etablere egen virksomhet, og serviceinnstillingen til kommunen. Det kom frem under en presentasjon av undersøkelsen på Maitreffet. Blant punktene som fikk lavest score i omdømmeundersøkelsen er standard på veier og sykkelstier, og spørsmål som dreide seg om tillit til politikerne. Aktiv365 presenterte det nye treningssenteret i Skjenet på Straume, og hvilke fordeler de kan tilby bedriftene, mens Radisson Blu Hotel Norge fulgte opp den sunne linje med smakebiter av sitt konferansemat-konsept: Brain Food.

Les også

Meny