Stavanger vil lære av Sotra

edit today

I Stavanger lurer de på hvordan Sotra har fått til det gode samarbeidet mellom skolen og næringslivet. I dag presenteres «Kunnskapsbyen i Vest» på Know How-konferansen i Stavanger.

Skole/næringslivssamarbeidet i Fjell er blitt en snakkis i Rogaland. VNR-leder Per C. Aarsand og lektor Andreas Nordeide ved Tranevågen ungdomsskule presenterer i dag «Kunnskapsbyen i Vest» for siddisene.

Lyst til å vite mer? Få med deg energimessen Kunnskapsbyen i Vest på Vil Vite Sotra 15. mars! Les mer

– Dere er langt fremme

– Dere har en tydelig, strukturert og sterk satsing. Jeg vet ikke om noen som er såpass synlige og langt fremme på dette arbeidet. Dere har fått til et fruktbart samarbeid, mener Bjørnar Hovemoen, Education Lead i Microsoft Norway, som gjennom sin satsing «21. century skills» har et stort fokus på hvilke ferdigheter barn og unge trenger i fremtidens arbeidsliv.

Bak konferansen står Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Markedsføringshuset, samt Greater Stavanger og Microsoft. Konferansen samler 150 deltakere fra skolesektoren og næringslivet.

Blir lagt merke til

– Dette er et klart signal om at det vi jobber med også er noe andre ønsker å få til. Jeg er glad for at vi kan være en inspirasjon, ikke nødvendigvis fordi vi har alle svarene. Vi kan lære av hverandre på tvers av regioner, sier Nordeide, som har vært primus motor i skole/næringslivssatsingen i Fjell.

– Dette er også en mulighet for oss til å lære av andre, legger han til.

– Det er moro at arbeidet blir lagt merke til, det viser at vi har gjort noe rett, sier Aarsand.

Et ledd i omstillingen

EdTech-konferansen KnowHow er den første regionale konferansen innen læringsteknologi som er direkte rettet mot skoler, der formålet er å få frem undervisningsmuligheter basert på tilgjengelig teknologi og inspirere til nye tanker.

I tillegg ønsker arrangørene å legge til rette for bedre samarbeid og nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet. Konferansen er en del av Nordic Edge Expo, som skal bidra til vekst og omstilling i Stavanger-regionen.

 

Fakta Kunnskapsbyen i Vest

  • Kunnskapsbyen i Vest er en satsing som er initiert av Vest Næringsråd, og startet som en minikonferanse på Sotra vidaregåande skule i februar 2014
  • Siden er Kunnskapsbyen i Vest videreutviklet til å omfatte flere konkrete prosjekter som handler om hvordan skolesektor og næringslivet i Fjell kan samhandle for å sikre fremtidig kompetanse til Sotra Kystby, deriblant opprettelse av flere digitale klasser ved Tranevågen og Fjell ungdomsskoler og Knappskog skule

 

 

Les også

Meny