Stormfondet-vinnerne 2021

edit today
Syv firma fikk fredag heder og ære, og en større pengesjekk på scenen under Øygardskonferansen.

Siden 2004 har Vest Næringsråd forvaltet gavemidler til regional næringsutvikling, bevilget av Sparebanken Vest. Inkludert årets tildelinger har 96 bedrifter eller prosjekter mottatt støtte fra fondet.

Styret i Vest Næringsråd i samråd med Sparebanken Vest avgjør hvem som skal motta fondsmidlene

I 2021 var det 24 søkere, der syv fikk støtte. Tildelingen skjedde under Øygardskonferansen 2021 på Panorama Hotell & Resort.

Fire hovedvinnere (Se promoteringsfilmene lenger nede):
  • Algetun AS tildeles kr. 100 000,- + promoteringsfilm
  • Birkstaale AS tildeles kr. 100 000,- + promoteringsfilm
  • Robotfabrikken AS tildeles kr. 100 000,- + promoteringsfilm
  • 2Stabilise AS tildeles kr. 100 000,- + promoteringsfilm
Tre tilleggsvinnere:
  • Matilla Outlet AS tildeles kr. 50 000,-. Tar mål av seg å forbedre bærekraftsbegrepet innen tekstilbransjen, gjennom sitt konsept med nettbutikk og pop-up butikker, der hovedfokus er å gi nytt liv til eksisterende varelager av utgående modeller
  • Biofjord tildeles kr. 50 000,- Har et mål om å utnytte restråvarestoff fra marine næringer til å produsere gode alternativer til plast. Med biologiske innsatsfaktorer kan man produsere engangsplast som brytes ned i naturen på 4-6 uker. Dermed løser man et gedigent miljøproblem, og samtidig tilbakefører ressurser til naturen.
  • Novumare tildeles kr. 50 000,- Ideen er et beredskapssenter for å samordne beredskapsressurser, samle kompetansemiljø og tilby en komplett løsning av beredskaps- og krisehåndteringstjenester. Nøkkelen er “kooperativ”-tanken; altså at senteret finansieres av medlemsbedrifter.

Robotfabrikken:

Robotfabrikken er en liten, lokal teknologibedrift som jobber med å utvikle og kommersialisere en autonom skrogrengjøringsrobot med et stort globalt potensial.

Dette er unikt, fremtidsrettet, det er utviklet lokalt og det vil gi en stor miljøgevinst for en enormt stor næring som står overfor store miljømessige utfordringer i tiden som kommer, skriver juryen i sin begrunnelse.

2Stabilise:

2Stabilise er et selskap med 9 ansatte stiftet i 2017. Hovedkontoret ligger på Os, men de har lokal tilhæringhet til Øygarden, blant annet med kontor på Ågotnes.

De ønsker å utvikle og lansere kaifendere i polyuretan, som erstatning for miljøfiendtlige bildekk som i alle år har blitt brukt. Dette virker som en bærekraftig løsning på et globalt miljøproblem – skriver juryen i sin begrunnelse.

Denne prisutdelingen er et samarbeid mellom SPV, Vest Næringsråd og Bjørnafjorden næringsråd.

Algetun:

Algetun AS ble stiftet 10.07.2016 og har bygget opp unik kompetanse på dyrking av kamskjell og tørking av sjømat. Visjonen er å skape verdier fra lavtrofiske arter som kamskjell, kråkeboller, sjøpølser, tang og tare, etc.

Ragnvald Maartmann-Moe er gründer og største aksjonær. Han  har fagbrev i akvakulturfaget, master fra BI med avsluttende prosjektoppgave om innovasjon i havbruksnæringen og Bachelor of Science i aerodynamikk. Juryen vektlegger nyskapende, bærekraftig høsting av havets potensiale.

Birkstaale:

Birkstaale AS er et lite designfirma beliggende på Alvheim i Øygarden. De lever og ånder for god design.

Filosofien er at alt blir bedre med riktig design. Birkstaale leverer grafisk design, branding og konseptutvikling og designer og bygger interiør. One-off møbler og brukskunst.

Butikkinteriør og visuelle konsepter som er med på å skape sterke identiteter.

De driver også restaurantkonsepter og ulike former for matservering. Juryen vektlegger bærekrafting utvikling i en veletablert  bransje, med innovativt fokus som viktige kriterier for pristildelingen.

Les også

keyboard_arrow_up