«Større krav til ansatte i dag enn for 30 år siden»

edit today

Han er født på Ramsøy, bosatt på Solsvik og sjef i Bergen for den tyske oljegiganten Wintershall. På Espehaugen, i nærheten av Bergen Lufthavn Flesland, sitter Jim Lennert Kvamme og resten av staben på rundt 100 ansatte.

I moderne lokaler med store skjermer og høyteknologiske, gjennomtenkte løsninger, holdes videokonferanser, visualisering og samhandlingsmøter. Kvamme traver fra rom til rom, ivrig etter å vise hvordan de jobber.

Herfra styres blant annet operasjonene på Brage-plattformen, som alene produserer rundt 15.000 fag/døgn. Selskapet produserer totalt rundt 70.000 fat/døgn i Norge og er blant de største produksjonsselskapene.

Frykter ingeniørflukt

Kvamme kommer fra en fiskerfamilie, men valgte selv en helt annen yrkesretning. Interesse for olje- og gassindustrien fikk han først et par år etter at han var ferdig utdannet ingeniør innen prosesskontroll og automatisering, og har gått gradene i Statoil siden 1986.

Da Statoil overlot operatøransvaret for Brage til Wintershall i 2013, ble Kvamme sjef for driftskontoret som ble etablert i Bergen. Det var en stor milepæl for Wintershall og et gjennombrudd i Norge.

– Jeg vil si at det er større krav, totalt sett, til våre ansatte i dag enn det var til arbeidstakere for 30 år siden. Dette gjelder både innen utdanning, personlige egenskaper og holdninger, sier han.

– Oljeindustrien er teknologidrevet og vi i Norge er i verdensklasse på mange områder. Derfor er det viktig at ungdom ikke velger bort denne industrien og oljerettet utdanning. Vi er helt avhengige av dyktige og kreative mennesker for å utvinne hydrokarboner i krevende områder, i et stadig strengere miljø- og utslippsregime, sier han.

– Det handler om å tenke nytt

Utfordringene som følger med lavere oljepris tar Wintershall mer som en mulighet enn en trussel, uttalte han nylig på en Industrikafe i regi av VNR Verkstedgruppen. Næringen trenger å utvikle seg fra «sånn har vi alltid gjort det» til «dette kan være en optimal måte å gjøre ting på».

Wintershall har mer enn 50 lisenser på norsk sokkel og halvparten av det globale letebudsjettet brukes på norsk sokkel.

– Selvsagt merkes det at inntektene våre er halvert. Vi må lete etter mer effektive og enklere måter å utføre nødvendige oppgaver på og aktivitetsnivået må ned en periode, men vekstambisjonene våre står likevel fast, sier han.

Vil ha initiativrike leverandører

Wintershall i Norge skal utvikles til å bli et kompetansesenter på dypt vann for Wintershall world wide og Wintershall skal bli ledende operatør på norsk sokkel, er målsetningen. Det klarer vi ikke uten industrien, er Kvamme tydelig på.

– Drift av oljeinstallasjoner vil alltid kreve medvirkning fra industrien. Vi er positive til ideer og innspill fra leverandører som tenker innovativ og kostnadseffektivt. Færre kontrakter og mer konkurranse er stikkord for vår strategi, sier Kvamme, som allerede har en rekke Sotrabaserte navn på sin leverandørliste. Det er plass til flere, forsikrer han.

 

Fakta Wintershall

  • Grunnlagt i 1894 av Carl Julius Winter og Heinrich Grimberg. Selskapet  drev først med kaliumkarbonat- og saltgruvedrift fra fjell (hall=salt)
  • Begynnende oljeproduksjon i 1930, første skritt mot produksjon av naturgass 20 år senere. Wintershall Norge AS stiftet i 2006
  • Datterselskap av BASF-gruppen, verdens ledende kjemikonsern, som er en økonomisk muskel når det gjelder viderutvikling av selskapet

Les også

Meny