Superselgerens hemmeligheter

edit today

– Jeg gjør bare noe jeg liker! Jeg brenner for det jeg gjør, sier Harung, Salgssjef SMB Norge NOKAS til vnr.no.

I sterk konkurranse med en rekke fremtredende og profilerte selgere i Bergensregionen, var det den selvlærte Nokas-selgeren som utmerket seg mest da Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, i samarbeid med Kelly Services, nylig  kåret «Årets unge selgerforbilde» .

– Harald er en svært resultatsterk selger med en genuin interesse for å utvikle selgerfaget – og et godt forbilde, kommenterer daglig leder Camilla Schütz i Srf Bergen.

Få bedrifter er sikret

– Jeg er ydmyk og overrasket over at sikkerhetsbransjen, som ikke er kjent for å ha fokus på salg, klatret helt til topps i konkurranse med flere dyktige selgere, legger han til og peker på at det de selger er langt mer utfordrende å få solgt enn mye annet.

Kriminalitetsbildet har endret seg. Den generelle velstandsøkningen har nådd ut til bedriftene, som har stadig større verdier. Likevel har bare 6 av 10 sikret seg mot innbrudd. Mange ser ikke behovet for å sikre seg før det er for sent, påpeker han. Det er her salgsutfordringen ligger.

– Jeg er veldig bevisst på nytteverdi og behov. I stedet for å fokusere på det jeg selger, har jeg fokus på hva som skal til for å løse kundens behov og hvilke konsekvenser det vil få om de ikke sikrer seg. Den største ulempen ved innbrudd er ofte merarbeidet og tiden det tar å rydde opp etterpå, i tillegg til egenandelen, sier Harung.

– Vær tilstede!

Operativ tilstedeværelse og oppfølging er stikkord for måten han jobber på.

– Hvordan jeg opptrer som selger er situasjonstilpasset. Jeg har vært i alle byer og på alle steder hvor vi er representert og har lært meg å forstå hvordan man får innpass på ulike steder. I Bergen er tette relasjoner ofte avgjørende, men skal jeg andre steder gjør jeg en grundig researchjobb i forkant, sier han og utdyper:

– Forberedelse handler om å finne ut hvem som har størst behov for det jeg selger. Jeg kaster ikke bort tiden min på møter med tilfeldige kunder. Videre har jeg fokus på å følge opp kundene. Jeg registrerer at mange bedrifter gjerne glipper på oppfølging og mister kunden etter en tid, sier han.

Et av Harung sine motto er: «Å nå sine mål krever innsats og disiplin» – få vite mer om hvordan han når sine salgsmål på Desembertreffet!

Les også

Meny