– Tenk før du velger vekk revisor

edit today

For de minste aksjeselskapene er det fra 1. januar i år blitt valgfritt om du vil ha revisor. Men ansvaret for å ha orden i sakene og sende inn årsregnskap og ligningspapirer er fremdeles det samme. Har du færre enn 10 årsverk, og ikke overstiger fem millioner kroner i driftsinntekter, befinner du deg trolig i gruppen som ikke lenger har revisjonsplikt. Er du usikker på om ditt selskap har behov for revisor, bør du få med deg Marstreffet til VNR tirsdag 22. mars i Straume teknologisenter. Der vil Ernst & Young ta opp nettopp dette temaet.

Mangelfull kunnskap

Executive Director Astrid Aag (bildet) i Ernst & Young mener at mange bedrifter vil ende opp med ekstraarbeid og høyere kostnader fordi de tror de skal spare penger på å kutte ut revisortjenester. – Det er et enormt regelverk, og mange undervurderer arbeidsmengden i forhold til dokumentasjon. Mange kan nok klare seg med en god og grundig ekstern regnskapsfører. Jeg er opptatt av at det bør ligge en gjennomtenkt vurdering bak dersom man velger å kutte ut revisor, sier Aag. Hun peker på at en revisor er en kontrollinstans, og en ekstra sikkerhet for at man holder seg innenfor regelverket – uten revisor frykter hun at flere enn tidligere vil ende opp med straffeskatt. – Noen bedrifter kommer til oss og ber oss rydde opp i regnskapene deres, men en slik opprydning koster langt mer enn å ha en revisor å rådføre seg med underveis, legger Aag til. Ernst & Young har 141.000 ansatte over hele verden – 1500 i Norge. Selskapet tilbyr blant annet revisjon.

Storebror ser deg

Velger du vekk revisor, vil ligningsmyndighetene holde et ekstra øye med deg. Det bekrefter seksjonssjef Åse Mari Høyland i Skatt vest. – Det vil helt klart være en større risiko for at det er mer feil i regnskapet om man ikke har en revisor. Mange vil nok støtte seg til en regnskapsfører, og det er bra, men en revisor er en ekstra trygghet, sier Høyland til vnr.no. Hun legger til at ligningsmyndighetene  kommer til å prioritere kontrollene sine annerledes. – Bedrifter uten revisjonsplikt blir et nytt risiko-område, og vi kommer til å ha flere kontroller rettet mot denne gruppen, sier hun.

Les også

Meny