To av tre forventer lavere omsetning

edit today

To av tre bedrifter i vest forventer lavere eller i beste fall samme omsetning som for et år siden. Det viser ferske tall fra en næringspolitisk undersøkelse.

Se hele undersøkelsen her! Resultatene for vest markert med gult, øvrig fylke i blått

Mens 40 prosent av bedriftene i fylket forventer det samme økonomiske resultatet i 2015 som året før, er det bare 20 prosent av bedriftene i vest som forventer samme resultat.

Større nedbemanning

En av fem bedrifter i vest forventer en nedgang i omsetningen på 50 prosent eller mer, det er dobbelt så mange som i resten av fylket. Bedriftene i vest forventer også en større nedbemanning enn det øvrige bedrifter i fylket gjør.

– Undersøkelsen viser også at vår regions største utfordring i et femårs-perspektiv er økt innovasjons- og omstillingsevne, samt det å få på plass et fremtidsrettet transportsystem. Blant tiltakene som fremheves er økt lærlingtilskudd og tilførsel av ekstra midler til innovasjon, kommenterer VNR-leder Per C. Aarsand.

Offentlige «krisetiltak»

Konkurransekraft på internasjonale markeder er også ratet som en stor utfordring for regionen. Tilrettelegging av næringsareal og boligareal regnes som mindre utfordringer enn andre steder.

Fire av ti bedrifter mener det offentlige bør iverksette tiltak, flere enn i øvrige deler av fylket. Viktigst for bedriftene er forutsigbare rammevilkår (skatter og avgifter), økte midler til veibygging og redusert formuesskatt. Langt flere i vest fremhever veibygging som viktigst enn i resten av fylket.

Minst viktig er generelle «krisepakker» til utsatte bedrifter.

Vil ha økonomer og journalister

Erfarne fagarbeidere vanskeligst å rekruttere, dernest erfarne akademikere – bedriftene i vest mener det er svært mye lettere å skaffe sistnevnte enn fylket ellers. Betyr at tilgangen i vest er svært god.

I den grad vår region vil rekruttere akademikere er det økonomer, jurister og personer innen media/kommunikasjon det vil være behov for. Dette skiller seg fra resten av fylket, som fortsatt har ingeniører på topp blant etterspurt arbeidskraft.

Taper mindre på kø

I forhold til tidligere undersøkelser er det nå færre som oppgir at bedriften har tapt penger på kø, men fortsatt oppgir 51 prosent av respondentene i vest at de har hatt økonomiske tap eller merkostander som følge av kø, mens bare 40 prosent av øvrige bedrifter i fylket har oppleved dette.

I vest taper en av fem bedrifter mer enn 4 timer hver uke på kø.

Øvrige funn

Det er mindre vilje til å reise kollektivt i vest enn i resten av fylket.

Fortsatt mener 91 prosent at antall kommuner bør reduseres.

14 prosent av bedriftene i vest har opplevd å miste kontrakter/oppdrag på grunn av svart arbeid – samme tall som ellers i fylket. Rundt 60 prosent er positive til tiltak som å kutte kontantsalget og innføre ROT-fradrag for å motvirke dette.

Fakta

  • Undersøkelsen ble gjennomført i desember blant alle bedriftene i Næringsalliansen, en sammenslutning av 12 næringsforeninger i Hordaland. I Vest Næringsråd sitt nedslagsfelt er majoriteten av respondentene knyttet til olje/gass, konsulentvirksomhet, bygg og anlegg og varehandel. Den største gruppen respondenter har mellom 10 og 49 ansatte

 

 

 

 

Les også

Meny