Tøffere rammer for BRB

edit today

BRB har fått kuttet inntektene fra flere hold, sist ved budsjettforliket som ble inngått i Bystyret i Bergen like før jul, hvor 2,5 mill kroner ble kuttet. Det betyr tøffere prioriteringer og tydeligere fokus på «Invest in Region Bergen» og etablerertjenesten.

Les også: Må kurse seg selv

For å tilpasse seg endrede rammer, kuttes bemanningen og aktiviteten spisses i det regionale næringsutviklingsselskapet som eies av 22 kommuner i Bergensregionen.

Tydeligere prioritering

– Det er synd vi er kommet i den situasjonen at vi har måttet inngå avtaler med flere ansatte slik at de nå forlater selskapet. Dette er gode kolleger og flinke medarbeidere vi gjerne skulle hatt med oss videre, sier administrerende direktør Ole Hope.

Han beklager i en pressemelding i dag at de største eierne ikke har de samme økonomiske forutsetningene som tidligere, det gjelder både fylkeskommunen som har fått kutt i overføringene til regional utvikling, og Bergen kommune som også har økonomiske utfordringer.

Dette betyr at Business Region Bergen må redusere utgiftene også for å ha handlingsrom fremover, melder selskapet. Aktivitet og rammer må stå i forhold til hverandre.

«Invest in Region Bergen»

Business Region Bergen er regional kontakt for det relativt nyopprettede «Invest in Norway», og har opprettet «Invest in Region Bergen» for aktiv videreutvikling av Invest in Norway-funksjonen i Bergensregionen. Målet er å få flere virksomheter fra inn- og utland til å etablere seg i Bergensregionen.

– Vi er kommet godt i gang med denne satsingen, noe som også reflekteres både i Strategisk næringsplan for 2014-2020 som nå er på vei til politisk behandling, og ikke minst i våre mål for virksomheten i inneværende år. Vi skal og intensivere arbeidet med etablererveiledningen for å få til flere nyetableringer, sier Hope.

Han mener at med de grep som nå tas, vil selskapet være i stand til å realisere målsetninger som er i tråd med de 22 eierkommunenes forventninger om å stimulere til næringsutvikling og gjøre eierkommuner bedre i stand til å bli enda mer næringsvennlig.

Les også

Meny