Ågotnes-klyngen er verdensledende på subsea, nå vil Vest Kran også til bunns med sine løfteløsninger. Administrerende Direktør Morten Martinessen. Foto: vnr.no

Tunge løft for Vest Kran

edit today

– Tyskland skal legge ned atomkraftverk og satse på vindkraft, gasskraft og ren kullkraft. Vi har nylig fått en stor kontrakt som omhandler bygging av vindkraftverk i Tyskland. Dette er en langsiktig og god kontrakt. Per i dag jobber vi på 2 ulike anlegg utenfor Hamburg og Berlin. Her ligger det et kjempemarked for oss fremover, våre kranførere har en ettertraktet kompetanse, sier Administrerende Direktør Morten Martinessen i Vest Kran. Kontrakten med Tyskland gir store muligheter utenlands, selv om selskapet primært retter seg mot Norden. Vindkraft er ett av satsingsområdene, Vest Kran vil også ned til bunns.

Fra luft til havbunn

– Vi sitter midt i Subsea-klyngen og er tett på naboene våre. Når ting skal løftes ned på havets bunn kan vi bidra med løfteløsninger og kranførere, sier Martinessen og legger til at Vest Kran har en egen engineering-avdeling som skreddersyr gode løsninger innenfor løft. Vest Kran er ett av landets største kranfirma, som har spesialisert seg på løftetjenester med mobilkraner i totaloppdrag. Selskapet, med base på Ågotnes, har nylig vært gjennom akkordforhandlinger med kreditorene etter at Emblem Holding ble slått konkurs. Konkursen var en følge av et erstatningskrav på 154 millioner kroner etter eksplosjonen ved Vest Tank i Sløvåg i 2007. Akkorden, gjeldsordningen, ble godtatt av 98 prosent av kreditorene.

– Fantastisk støtte

– Vi visste at vi ville klare oss, og har jobbet veldig hardt med å skape inntekter – motivere og holde fokus på arbeidsoppgavene. Våre ansatte har fulgt oss gjennom tykt og tynt og har vist en enorm innsats og lojalitet gjennom denne tøffe perioden. Her på Sotra har de fleste leverandører hjulpet oss gjennom akkorden på ulike måter. Den utrolige støtten vi har fått viser hvor sammensveiset miljøet er mellom bedriftene på Sotra, sier Martinessen. I tillegg til olje/gass og energi/vindkraft har de kunder innen bygg, anlegg og samferdsel. Den store aktiviteten på CCB det siste året har vært gunstig for Vest Kran i en vanskelig periode. – CCB er et lokomotiv som drar med seg underleverandørene i regionen. Samtidig holder de oss i ørene for at vi skal utvikle oss og bli bedre. Å bygge kompetanse, ha fokus på HMS og levere kvalitet blir viktig fremover – vi ønsker å forbedre oss som underleverandør, legger Martinessen til. På Ågotnes har Vest Kran verksted og servicemedarbeidere. Utstyrsparken består av 40 mobile kraner, fra 50 til 600 tonns løftekapasitet, ti kranbiler, fem semitrailere og flere tårnkraner – utstyret skal fornyes i takt med inntektene, sier Martinessen.  

Les også

Meny