– Vestlendinger lider av «eksportfetisjisme»

edit today

Ikke en stol var tom da Glesnes Ungdomshus ble forvandlet til et stort «klasserom». Med politikere, næringslivsledere og andre på «skolebenken» ble myter og fordommer utfordret, og muligheter drøftet. Periferikonferansen ble arrangert i samarbeid med Vest Næringsråd. – Fjerner du Vestlandet fra Norge, er det ikke så veldig mye igjen. Det er her det er høyest tetthet av bedrifter, og bedriftene her har derfor måttet kjempe litt hardere for å overleve. Det er ytre strøk av landet som har den store veksten, sa Professor Frank Aarebrot i Statsvitenskap. – Vi vil ha mer av pengene Fylkesordfører Tom Christer Nilsen fulgte opp med å påpeke at vi deler halvparten av inntektene fra verdiskapingen på Vestlandet med resten av landet – men fortjener vi å beholde mer av verdiene? – For hver time som arbeides i Norge går halvparten til eksport. Vi må være best i verden for å opprettholde dette, og i fremtiden må vi konkurrere enda mer. Hvis vi ikke lykkes med å bygge infrastruktur vil det hindre oss i å ta ut potensialet. Har forresten den sjøboden og naustlinjen som vi ser utenfor her ødelagt strandsonen? spurte Nilsen og henviste til behovet for næringsarealer og boarealer. – Oljen er vår, ikke deres Han fikk svar fra statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet (SP). – Dere vestlendinger har en merkantilistisk oppfatning av at jo mer eksport, dess mer verdiskaping. Dere lider av eksportfetisjisme, sa Søberg. Han la til at det blir feil å ta med inntektene fra petroleumsindustrien i «verdiskapings-regnestykket», da dette er «norske ressurser». – Det er dessuten på Østlandet vi finner det fylket med flest penger til rådighet per husholdning; Akershus, påpekte han. Søberg kunne fortelle at en mil med vei koster en milliard kroner, og manet til fornuftige forventninger. – Oljeinntektene vil bli stadig mindre viktige fremover, og vil bli erstattet av andre inntekter, la han til. «Se hvor flinke vi er» – Vi har prestert og bevist at vi kan her på Vestlandet, vi kan ikke fortsette med å stønne over at ingen forteller oss hvor flinke vi er. Målet med denne konferansen må være å rydde vekk hindrene, slik at vi kommer enda lenger, sa sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende, og kastet ut en brannfakkel om kommunesammenslåing. Kyststamveien mellom Bergen og Stavanger ble løftet frem som et stort behov for Vestlandet, av foredragsholderne. Mediemenerne var samlet på konferansen, ti år etter at NRK-programmet ble sendt på luften. De snakket om hvordan det var å kritisere «makten» fra et perifert ståsted. Frode Grytten snakket om periferiens betydning, og om nynorskens fremtid.

Les også

Meny