BOB blir med å bygge Bildøy

edit today
BOB kjøper halvparten av aksjene i Liegruppens selskap som skal utvikle nordre Bildøy. Sammen skal de bygge ut området når Sotrasambandet er ferdig.

– Liegruppen er glad for å ha fått på plass en samarbeidspartner som vi virkelig mener kan bidra med kompetanse, men også gode verdier. Vi opplever BOB som en langsiktig og seriøs aktør som er opptatt av å ta samfunnsansvar, og som har sterkt fokus på bærekraft i sine prosjekter, sier Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen.

BOB Eiendomsutvikling AS kjøper altså 50 % av aksjene i Prosjekt Kystby, selskapet som eier rettighetene til området på nordre Bildøy.

BOB: – Tett og kompakt utbygging

I kommunens plan er området Bildetangen satt av til sentrumsformål. Planen vil kunne gi rom for opp mot 4000 boenheter og rundt 100 000 m² næringsareal.

Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen.

Målet er å utvikle et nytt bysentrum som blir en del av Sotra Kystby, og boligbyggelaget ser fram til å sluttføre områdeplanen sammen med planadministrasjonen.

– Bildetangen er et godt eksempel på langsiktig areal- og transportplanlegging av Øygarden kommune. Her tilrettelegges det for tett og kompakt utbygging i sentrale områder, med nær avstand til eksisterende handels- og fritidstilbud, forteller Lars C. Pedersen, direktør i BOB Eiendomsutvikling.

Liegruppen: – Må knyttes til sjøen

Siden 2005 har Liegruppen hatt utbygging av Bildetangen i planene sine. I reguleringsplanen for Sotrasambandet er viktige infrastrukturtiltak og nye gang- og sykkelveier til nordre Bildøy med.

– Det er svært positivt at det skal bygges to helt nye gang- og sykkelbroer for å legge til rette for myke trafikanter. Dette binder nordre Bildøy sammen med skolesenteret og Sartor Storsenter på en god måte, mener Roy-Eddy Lie.

Utbyggingen av Bildetangen starter når Sotrasambandet står ferdig i 2027. Men det vil trolig ta mellom 20 og 30 år før hele området er ferdig.

– Sjøen er kulturhistorisk viktig for strilene og det er vesentlig å knytte et fremtidig bysentrum i Øygarden til sjøen. Det er en kvalitet vi mangler i dagens regionsenter. Bildetangen vil med sine dypvannsbrygger og marina bidra til at sjøen finner veien helt fram til det nye bysenteret, sier Lie.

Les også

Meny