Vil gi ME-forskningen et løft

edit today

Auksjonen til Gantic har pågått siden 24. mai og avsluttes i morgen. Så langt har budene uteblitt. Klikk her for å gi bud! Engasjementet rundt fjorårets lift-auksjon til inntekt for brystkreft-forskning var stort og det var mange budgivere. Tore Garlid i Sotra Trelast la inn et siste bud da budfristen ble utvidet med en time – og vant den rosa liften. I år kan det bli din bedrift som stikker av en blåmalt lift på 4,2 m til en verdi av 64.000 kroner – og samtidig støtte en god sak. Inntekten fra auksjonen går i sin helhet til MEandYou Foundation, som er opprettet for å samle inn midler til å finansiere et større forskningsprosjekt som involverer 140 ME-rammede ved Haukeland Universitetssykehus. Ingen behandling – Mange mennesker lider av denne ukjente sykdommen, som har fått liten oppmerksomhet i forskningsarbeidet. Det finnes ingen medisiner å behandle dem med. Vi ønsker å gjøre noe med dette, i håp om at de skal klare å finne en medisin som kan gjøre ME-syke friske, sier Britt Helen Jørgensen i Gantic. – Sykdommen rammer ofte unge og friske mennesker, som lyn fra klar himmel. Gantic ønsker å være med å sørge for et medisinsk gjennombrudd, legger hun til.

Oppsiktsvekkende funn

Forskere på Haukeland skal ha oppdaget at en medisin kanskje kan gjøre flere av dem friske. Funnene skal være så oppsiktsvekkende at de har skapt internasjonale overskrifter i BBC, Der Spiegel og ABC News. Hvis funnene bekreftes kan ME-pasienter over hele verden få et friskere liv. Midlene fra MEandYou Foundation skal gå til å finansiere en studie som vil gi dem svar på om denne medisinen er gjennombruddet man har ventet på. Offentlige myndigheter har sagt nei til å bevilge de 7 millioner kronene som trengs for å få gjennomført studien.

Les også

Meny