Per C. Aarsand (t.v) og Ivan Ole Moldskred.

Vil sikre rekrutteringen med «pakketilbud»

edit today

Et fristende «pakketilbud» skal sikre nyrekrutteringen til næringslivet i regionen vår. Meningen er å vise hvilke muligheter som finnes i regionen, for å lokke de gode kandidatene hit. Bakgrunnen for arbeidet er et styrevedtak som ble gjort i Gode Sirklar nylig. Prosjektet er helt i startgropen, og foreløpig bare på idestadiet. – Alle skriker etter ingeniører, men hvor stort er behovet? Vi ønsker å kartlegge det faktiske behovet før vi går videre, sier prosjektleder Ivan Ole Moldskred i Gode Sirklar.

Mangel på ressurser hindrer ny vekst

– Tilgang på ressurser er det største hinderet for ny vekst for svært mange bedrifter, sier Åge Landro, konserndirektør i Oceaneering og observatør i styret for Gode Sirklar. Landro peker på at det er en totalpakke som avgjør om for eksempel en ingeniør velger å flytte med seg familien for å arbeide i vår region. – Ved å synliggjøre og profilere hva vi har å tilby kan vi trekke til oss kompetansen vi trenger, sier Landro. Boforhold, barnehage, skole og andre tjenestetilbud er viktige momenter når en arbeidstaker skal søke jobb et nytt sted. Det må også være jobbmuligheter for partneren. – Hvorfor er det attraktivt å bo i Fjell, Sund og Øygarden? Spennende karrieremuligheter, kort vei til jobb og kort vei til det en trenger av tjenstetilbud gir god livskvalitet – dette må vi profilere, sier Landro.

God hjelp for mindre bedrifter

En «profileringspakke» vil være til særlig hjelp for SMB-bedrifter (Små og mellomstore bedrifter). Flere skattekroner i kommunekassene er heller ikke å forakte. VNR-leder Per C. Aarsand mener at det er et behov for å øke kunnskapen om betydningen av å ha en personalledelse i bedriftene. Han får støtte fra Landro. – Det kan bli aktuelt å arrangere kurs for å dele erfaringer knyttet til strategisk arbeid med å sikre tilgang på personell, sier Aarsand.

Les også

Meny