Vil skape aktivitet i tom industrihall

edit today
Just Padel, som nå ekspanderer over hele Norge, vil etablere seg i Straume Næringspark. – Vi er klare til å flytte inn om tre uker, sier Jesper Mathisen.

TV2s fotballekspert har startet Just Padel, en kjede av idrettssenter som tilbyr arenaer for en av de raskest voksende idretten i verden, nemlig padel. Idretten ligner både squash og tennis. Sammen med kameratgjengen i kjeden planlegger Mathisen å starte 15 sentre i Norge i løpet av året.

Under en befaring i den tomme industrihallen til Wave Eiendom i Lonavegen 3 denne uken, fortalte han hva de ønsker å få i gang på Straume.

– Vi har stor tro på at vi skal treffe bredt, og vi har lyst til at folk som bor i Øygarden og Bergen skal komme ut hit og spille på det kuleste anlegget i området. Vi skal trekke folk hit, og det kan vi klare å skape sammen, sa Mathisen.

FYLLER HALLEN MED BANER: Søknaden om å få drive med idrett i industribygget i Lonavegen er til behandling i kommunen. Just Padel vil gjøre hallen om til seks doble og en singel-bane for padel-spilling. I tillegg til garderober og kafe-område midt i bygget.
Skjær i sjøen

Det er beliggenheten som er problemet akkurat nå. Området er regulert til industri. Det var Fjell Industrier som flyttet til Lonavegen 3 i 1996. Nå er arbeidsplassene flyttet Polen, og administrasjonen til Marineholmen i Bergen. Eieren av industrihallen er Wave Eiendom Fjell. Daglig leder Leif Gunnar Madsen, argumenterte for at dispensasjonssøknaden de har sendt til kommunen bør godkjennes.

Han bemerket endringene som allerede har skjedd i næringsparken.

– Det har gått fra mekaniske bedrifter til møbelsentre, treningssentre og byggevare-forretninger. Flere lokaler står tomme. I tillegg ser vi en stor økning i antall myke trafikanter til Sotra Arena, Danielsen og turområdet lenger sør. Spørsmålet er om hva dere vil ha, fortsatt tungindustri eller en gradvis overgang til mer myke arbeidsplasser, sa Madsen med klar adresse til kommunens representanter.

BEFARING: Leif Gunnar Madsen i Wave Eiendom Fjell har flere leietakere for hånd, men ønsker først og fremst velkommen padel-senteret som er under planlegging.
– Er det for tidlig?

Naturlig nok kunne ingen fra kommunen behandle søknaden under møtet. Leder i planutvalget i kommunen, Svein Otto Jacobsen (Frp) var positiv til initiativet, men minnet søkerne om at behandlingstiden kan ta tid.

Ordfører Tom Georg Indrevik bekreftet endringen som har skjedd i industriområdet.

– Det skjer en transformasjon. Sartor presser seg denne vegen. Det er fine ambisjoner dere har, men om det er for tidlig vet jeg ikke. Dette er det siste industriområdet på Lille Sotra, men å ha tomme bygg er heller ikke i kommunens interesse, sa ordfører Tom Georg Indrevik.

Les også

Meny