Daglig leder Trond Olsen presenterte NCE Subseas ambisjoner og strategiske tiltak på Oktobertreffet til Vest Næringråd i går. NCE Subsea søker nå Olsens etterfølger. Foto: VNR.no

Vil styre alt fra Ågotnes

edit today

Sammen med en rekke andre tunge aktører, leverer NCE Subsea denne uken en skisse for prekvalifisering om å få etablere et senter for forskningsbasert innovasjon i tilknytning til Christian Michelsen Research i Bergen. Denne søknaden vil kunne utløse minst 200 millioner kroner i forskningsmidler, og vil være en fjær i hatten for NCE Subsea, som ønsker å posisjonere seg for en større rolle.

Vil samle landets subseamiljø

– Et slikt senter vil bringe miljøene i Bergen og Stavanger tettere sammen, og vil bidra til en tettere kobling mellom bedriftene og FoU-miljøene, sier daglig leder Trond Olsen i NCE Subsea til VNR.no. NCE Subsea sikter mot en større nasjonal og internasjonal rolle, en GCE-status. Den rød-grønne regjeringen planla oppstart av et nytt helhetlig klyngeprogram fra Innovasjon Norge i 2014. En mulighet for 4-5 av landets NCE-klynger med globale ambisjoner, til å bli «Global Centres of Expertise»

Støtte fra Erna

– I april i år sa Erna Solberg til oss at hun støtter GCE-programmet, men vi vet ikke noe om de økonomiske rammene, sier Olsen, som mener at NCE Subsea er en av de klyngene som har posisjonert seg best for en GCE-status, som er beregnet på modne klynger. – Vi ønsker å bygge en fasilitator for hele det norske subsea-miljøet, basert på regionale «huber» som hver for seg skal jobbe med utfordringer i de enkelte områdene i landet. Det vil være naturlig at den helhetlige koordineringen skjer fra Ågotnes, mener Olsen. – Vi er klar over at det er mange konkurrenter, men vi er mest opptatt av å prestere det beste vi kan. Ingen av landets 12 NCE-klynger har flere internasjonale avtaler enn vi har, og internasjonalt samarbeid vil være et viktig kriterium, påpeker Olsen.

«Kopieres» i Rio

En nylig undertegnet samarbeidsavtale åpner for at NCE Subsea brukes som modell for en klyngeetablering i Brasil. Også dette vil være et fortrinn i kampen om GCE-status. NCE Subsea har vokst fra 35 til 130 medlemmer siden etableringen i 2006, og ble nylig tildelt Gold Label of Cluster Management Excellence, en sertifisering av europeiske klyngeorganisasjoner. Ingen markedssegmenter vokser hurtigere enn subsea, og det er forventet en årlig vekst på 13 prosent frem til 2020, sa Olsen på Oktobertreffet til Vest Næringsråd 1. oktober. – Globalt er det større tilgang på personell enn etterspørsel, mens vi opplever det motsatte i denne regionen. Personell er den største hindringen for videre vekst, derfor vil det være viktig å tenke globalt i utviklingen av subsea-klyngen, sa Olsen.

Fortsatt stor aktivitet

John E. Stangeland i NorSea Group viste i sitt innlegg på Oktobertreffet at nærmere 50 rigger på norsk sokkel de neste årene trenger vedlikehold, og at han ønsker seg en oljeselskap nummer to på CCB-basen for å posisjonere seg ytterligere mot markedet. – Teknologiutvikling blir viktig, svarte Stangeland da han fikk spørsmål om eierne av CCB-basen har en strategi for å håndtere en situasjon dersom Statoil velger å satse på Mongstad som forsyningsbase i stedet for Ågotnes.  

Les også

Meny