Vil styrke strømnettet via Kollsnes

edit today
Statnett er et steg videre i planene om å oppgradere strømnettet mellom Sogndal og Sauda, via Kollsnes. Planen er å sende konsesjonssøknader neste år.

Elektrifiseringen og det grønne skiftet skyter fart og Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å knytte seg til sentralnettet over hele landet, spesielt rundt de store byene. Behovet for mer strøm i Bergen og omegn er stort og for å kunne knytte nye industriprosjekter til sentralnettet er det nødvendig å oppgradere nettet i regionen.

Et styrket sentralnett vil også bidra til å ivareta forsyningssikkerhet til husholdninger og annet alminnelig forbruk. I denne forbindelse er Statnett i gang med prosjekter for å styrke strømnettet.

Starter dialog med berørte

– Det er vår oppgave å legge til rette for at de som ønsker det skal få tilknytning til strømnettet. Når kapasiteten i det eksisterende nettet ikke er god nok, må vi søke om å oppgradere det. Nå starter vi dialog med berørte kommuner og håper at vi kan sende konsesjonssøknader i løpet av 2023, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for nett i Statnett i en pressemelding.

For å møte det økende behovet for strøm ønsker Statnett å bygge nye anlegg for å erstatte eldre ledninger og transformatorstasjoner på strekningen mellom Sogndal og Sauda. I tillegg planlegges en ny forbindelse til Kollsnes, fortrinnsvis fra Samnanger, men Modalen kan være et alternativ.

– Legger til rette for vekst

Dette innebærer at Statnett vil bygge en ny 420kV forbindelse, delvis i ny trasé og delvis som erstatning av eldre 300kV trasé. Det vil også bli etablert flere nye transformatorstasjoner i tillegg til utbedring av eksisterende stasjoner for hele strekningen. Dette vil gi en sterk 420kV-forbindelse sammenhengende fra Sogndal til Sauda, via Kollsnes.

– Å bygge et sterkere strømnett er nødvendig for å legge til rette for elektrifisering og vekst for industri og befolkning i alle kommunene i regionen. Oppgradering av strømnettet sikrer strømforsyningen i hele regionen og landet i en tid der det grønne skiftet medfører at mer av energibruken vil komme via strøm, sier Elisabeth Vike Vardheim.

Les også

keyboard_arrow_up