Arbeidsløysa synk

edit today

I august var det 625 personar i Øygarden som var heilt arbeidsledige. Det utgjer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I februar 2020, like før korona-pandemien starta i Noreg, var talet på heilt ledige i kommunen 551 (2,8 %). Bildet under viser talet på heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på tiltak. Grafen viser nedgangen frå februar til august.

Les også

Meny