Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis.

Men hva betyr bærekraft i praksis?

Og hvordan kan lokalt næringsliv i Øygarden bruke bærekraft som konkurransefortrinn for lønnsom vekst?

Vest Næringsråd og Handelshøyskolen BI inviterer til frokostseminar der vi trekker høytsvevende begreper ned til noe konkret og praktisk.

Sted: Auditoriet, Straume Teknologisenter

Tid: Tirsdag 14. september kl. 08.30 – 11

Smittevern: Vi følger de nasjonale og lokale smittevernreglene på alle våre arrangementer.

  • Hald avstand på en meter. Munnbind vil være tilgjengelig.
  • Ha god håndhygiene. Handsprit vil være tilgjengelig.
  • Hold deg hjemme om du er syk.

08.30: Kaffe og frokost

09.00:

  • Velkommen og innledning, ved Rikard Toft Ledang
  • Hvordan kan næringslivet i Øygarden bruke bærekraft som konkurransefortrinn for lønnsom vekst? Cecilie Staude er høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen på BI. Hun er mye brukt som foredragsholder og underviser til daglig i bærekraft, grønn markedsføring og kommunikasjon både på bachelor- og etterutdanningsnivå.
  • Slik tenker LOS Elektro bærekraft! LOS Elektro er etablert med avdeling på Straume. I sine verdier jobber de for å redusere sine produkters påvirkning på miljøet. Men hvordan gjør de det? Kan man vinne anbud og nye markedsandeler ved å investere i elektriske arbeidsbiler og solcellepanel på taket? Erik Woldseth, LOS Elektro.
  • Bosset som ble en ressurs! For 20 år siden ble 2 % av avfallet gjenvunnet. Nå er det 2 % som ikke blir det. Avfall er blitt en råvare og en ressurs. Slik hjelper BIR Bedrift med å nå bærekraftsmål. Tor Mario Auran, BIR Bedrift.

11.00: Slutt

Påmelding

Meny