Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis.

Cecilie Staude

Men hva betyr bærekraft i praksis?

Og hvordan kan lokalt næringsliv i Øygarden bruke bærekraft som konkurransefortrinn for lønnsom vekst?

Vest Næringsråd og Handelshøyskolen BI inviterer til frokostseminar der vi trekker høytsvevende begreper ned til noe konkret og praktisk.

Cecilie Staude er høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen på BI. Hun er mye brukt som foredragsholder og underviser til daglig i bærekraft, grønn markedsføring og kommunikasjon både på bachelor- og etterutdanningsnivå.

Sted: Auditoriet, Straume Teknologisenter

Tid: Tirsdag 14. september kl. 09-11

Meny