Kompetanseseminar

Næringslivet har stort behov for kompetanse, og ønskjer seg TAF-linje. Kva må til for at det skal skje? Og når kjem den nye vidaregåande skulen?

For vel eit år sidan svarte bedriftene i Øygarden på ei undersøking som kartla kompetansebehovet i regionen. 19 av dei 27 som svarte, meinte det ville vera gunstig for dei om skulen hadde TAF-linje.

TAF står for «Tekniske og allmenne fag» og er eit unikt skuletilbod som einskilde vidaregåande skular i fylket har tilbod om. Faget varer i fire år, og gir både fagbrev og studiekompetanse.

Tilbodet er for spesielt motiverte elevar, og gir eit særs godt grunnlag for vidare studier på høgskule eller universitet. I tillegg har du eit fagbrev.

 • På Knarvik vgs er det tilbod om TAF innan fire retningar: bygg og anleggsteknikk, helsefag, elektrofag og teknologi og industrifag.
 • På Fusa vgs er det tilbod om TAF innan fem retningar: Helsefag, marin, mekanisk, restaurant- og matfag og automatisering.

Sotra vidaregåande skule har aldri hatt dette linjevalet. Kva skal til for å endre på dette? På dette seminaret prøver vi å finne svar. Andre halvdel av seminaret skal handle om den svært etterlengta – og sakna – nye vidaregåande skulen på Sotra. Vi ser på status no, og kva planen er framover.

Tid: Fredag 16. februar kl. 08.30 – 11.30

Stad: Straume Teknologisenter, Auditoriet

08.30 Frukost, kaffe og minglig

09.00

 • Samtale med tidlegare TAF-elev, Marianne Garlid Johannessen, Technip FMC
 • Kva skal til for å få TAF-tilbod til Sotra vgs? Rektor Olav Lee, assisterande rektor Erik Henneli
 • Korleis blir det bestemt kva skular som skal ha ulike linjetilbod? Vestland fylkeskommune
 • Erfaringar med å ta imot TAF-lærlingar. Inger Kristin Ulveseth og Henrik Bakke, Brødrene Ulveseth
 • Dette gjer vi konkret vidare

Pause

 • Det hastar med ny vidaregåande på Sotra! Ordførar Tom Georg Indrevik
 • Ny skule som OPS-prosjekt, kan det vera smart? Harald Alfsen, Stiegler Advokatfirma
 • Slik er vegen til ny vidaregåande skule, frå planlegging til ferdig bygd. Lars Christensen, Vestland fylkeskommune
 • Status for skuletomten på Stovevatnet. Øygarden kommune.

11.30 Slutt

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

keyboard_arrow_up