Oktobertreff på OTD

Vi planlegg for fysiske seminar, men endrar dette etter gjeldande smittereglar.

Når: 20. oktober

Sted: OTD

Meny