Elisabet Ekberg, Magnar Høgh Ekerhovd og Lise Onarheim fra KPMG.

De viktigste skatte- og avgiftsendringene i 2018

edit today

28. november hadde KPMG Straume frokostseminar i Gründerparken Vest.

Her finner du presentasjonen fra seminaret

− Den alminnelige skattesatsen blir redusert fra 24 til 23 prosent. Utbytteskatten og trinnskatten økes tilsvarende, opplyser Magnar Høgh Ekerhovd, statsautorisert revisor og leder for KPMG Straume.

Hovedlinjene fra skatteforliket i 2016 følges fortsatt. Blant annet vil formuesskatt på aksjer reduseres ved at verdsettelsesrabatten økes til 20 prosent, og aksjeopsjoner til ansatte i små oppstartselskaper vi få en mer gunstig beskatningsmodell.

Det har også skjedd flere forenklinger i aksjeloven, og noen trådte i kraft allerede fra 1. juli 2017.

−  Det legges blant annet bedre til rette for elektroniske løsninger som for eksempel bruk av elektronisk signatur , sier Elisabet Ekberg, statsautorisert revisor og partner i KPMG.

Nye personvernregler

Personvernforordningen GDPR trer i kraft 25. mai 2018. Kort fortalt er det den største endringen i EUs personvernregelverk på 20 år, og det vil også medføre endringer for norske virksomheter.

Personvernet er styrket, og den registrerte skal ha større kontroll over egne opplysninger.

− Alle som har ansatte blir berørt av dette. Arbeidskontrakten samtykker til et bestemt formål. Det er lurt å ha en person i bedriften som er ansvarlig for personvernoppfølgingen, råder Lise Onarheim, advokat i KPMG Law.

Hovedformålet med de nye personvernreglene er å ansvarliggjøre og bevisstgjøre virksomheter, og det vil bli strengere bøter hvis det ikke overholdes. Det stilles krav til dokumentasjon og skriftlige rutiner.

− Kartlegg virksomheten og få en oversikt over personopplysningene dere besitter. Ha en oversikt over personopplysninger man behandler og til hvilket formål, sier Onarheim.

Hun oppfordrer bedrifter til å ha en personvernerklæring på hjemmesiden.

−Informasjonen skal være kortfattet. Vi som borgere skal vite hva vi samtykker til, forteller Onarheim.

Se bilder fra arrangementet:

Ole Morten Skjold (Zinken) og Renate Jensen (KPMG)
Hans-Jørgen Skibenes (Sømløst AS ) og Marit Mjøs (Hydra Regnskap AS)
Hans-Jørgen Skibenes (Sømløst AS ) og Marit Mjøs (Hydra Regnskap AS)
Lise Onarheim og Anne Nesse fra KPMG
Lise Onarheim og Anne Nesse fra KPMG
Magnar Ekerhovd og Elisabet Ekberg fra KPMG
Magnar Ekerhovd og Elisabet Ekberg fra KPMG

Hilde Kristin Apelthun og Margit Liljan Apelthun fra Apelthun House Ltd.
Hilde Kristin Apelthun og Margit Liljan Apelthun fra Apelthun House Ltd.
Henning Hauso (VNR), Bjørn Ove Børnes (Bobben Invest) og Per Atle Tellnes (Telle Gruppen)
Henning Hauso (VNR), Bjørn Ove Børnes (Bobben Invest) og Per Atle Tellnes (Telle Gruppen)
Bjarte André Misje fra Sotra Gruppen.
Bjarte André Misje fra Sotra Gruppen.

Magnar Ekerhovd gikk gjennom statsbudsjettet 2018.
Magnar Ekerhovd gikk gjennom statsbudsjettet 2018.

Vi legg til rette for deg som ønskjer å skapa arbeidsplassar, uansett om ønsket kjem fra ein heilt sprø innovativ idé, eller eit sterkt ønske om å starte for deg sjølv.

  • Rimelege kontor av ulik storleik, møterom og fellesareal
  • Kurs og seminarer med kompetanse- og finansieringsmiljøet
  • Møteplass for oppstartbedrifter i Øygarden

Les også

keyboard_arrow_up