SOTRAS NYE GRÜNDERPARK? I løpet av sommeren blir 2. etasje over Sotranot ledig. Sartor Storsenter håper å kunne tilby kontorlokaler til gründere.

Er dette Sotras nye gründerpark?

edit today

− Vi håper å få etablert et lokale for gründere på Sartor, da vi ønsker å hjelpe til med den type etablering. Sartor tilbyr derfor lokaler og og håper å kunne stille disse til disposisjon for gründere i samarbeid med det offentlige, sier Thomas Skålnes, direktør for Sartor Storsenter, til Vest Næringsråd.

Lokalet han refererer til ligger i 2. etasje over Sotranot og er på 500 kvadratmeter.

− Nåværende leietaker skal flytte ut i løpet av sommeren og dette lokalet er godt egnet til gründervirksomhet. Her har vi 12 til 15 kontor, to mindre møterom og et stort konferanserom, forteller Skålnes.

Er i dialog med kommunen

Det var under gründerseminaret på Sotra Maskin at Sartor-direktøren luftet forslaget, som ble mottatt med stor applaus blant seminardeltakerne.

− Det er foreløpig bare en idé, men jeg er veldig tilfreds med responsen vi fikk på gründerseminaret. Vi er i dialog med kommunen og det kommunale næringsorganet Gode Sirklar AS, og håper vi kan bli enig om en fornuftig finansiering, informerer Skålnes.

Han håper det er mulig å komme i gang med Gründerparken så tidlig som mulig til høsten, avhengig av hvor raskt offentlige organ kan behandle spørsmålet om finansiering.

I en oppstartsfase sitter mange gründere hjemme, og da kan det være kjekt å ta et møte eller holde presentasjoner i et profesjonelt lokale.

− Leiekostnadene skal være satt til en akseptabel pris. Gründerne kan enten leie lokalene permanent eller på kortere tid, da med måneds-, dags-, eller timesleie, presiserer Skålnes.

VIL SATSE PÅ GRÛNDERE: Thomas Skålnes, direktør ved Sartor Storsenter, mener det er en vinn-vinn situasjon å leie ut kontorlokaler for gründere.
VIL SATSE PÅ GRÜNDERE: Thomas Skålnes, direktør ved Sartor Storsenter, mener det er en vinn-vinn situasjon å leie ut kontorlokaler for gründere.

Positive tilbakemeldinger

− Dette er et fantastisk bra initiativ. Det er denne typen nettverk vi trenger. Får vi det til, er jeg sikker på at det er mange som vil benytte seg av tilbudet, sier Arild Sæle, leder av VNR Gründergruppen.

Daglig leder i Connect Vest er også positiv til en gründerpark på Sartor.

− Jeg støtter dette forslaget 100 prosent, både som innbygger og som daglig leder. Go for it! Dette vil gi ringvirkninger som vil påvirke næringslivet, sier Hege Elvestad.

Erlend Waaler, banksjef i DNB, tror det kan være økonomisk gunstig for gründere å jobbe under samme tak:

− Når gründere sitter samlet slik, ser vi ofte at de ender opp med å kjøpe tjenester av hverandre også. Det gir en fin tilleggseffekt!

POSITIVE: Fra venstre: Erlend Waaler i DNB, Hege Elvestad i Connect Vest og Arild Sæle, leder av VNR Gründergruppen.
POSITIVE: Fra venstre: Erlend Waaler i DNB, Hege Elvestad i Connect Vest og Arild Sæle, leder av VNR Gründergruppen.

Ønsker flere gründere på Sartor

− Vi er opptatt av å få flere gründere på senteret. Det er viktig å kunne tilby unike serveringssteder og butikker som ingen andre har, sier Skålnes.

Han viser til eksempler som den nyåpnede butikken Merci by Metter Karlsen og restauranten Skikkelig Mat, som nå bygger ut og utvider med ølbutikk og bakeri.

Alle typer gründervirksomheter er viktig for å få til en best mulig nærings- og samfunnsutvikling på Sotra, presiserer Skålnes.  

− Det blir spennende å se hva som kan skje ved å samle mange gründere i nærheten av senteret. Et slikt samarbeid vil gi et bedre grunnlag for alle typer virksomheter, mener Sartor-direktøren.

Vi legg til rette for deg som ønskjer å skapa arbeidsplassar, uansett om ønsket kjem fra ein heilt sprø innovativ idé, eller eit sterkt ønske om å starte for deg sjølv.

  • Rimelege kontor av ulik storleik, møterom og fellesareal
  • Kurs og seminarer med kompetanse- og finansieringsmiljøet
  • Møteplass for oppstartbedrifter i Øygarden

Les også

keyboard_arrow_up