EKSPERT PÅ GENERASJONSSKIFTE: Torsdag møter du advokatene Sølvi Nyvoll Tangen og Erlend Bergstrøm, og Britt Kjersti Jåstad, som er statsautorisert revisor.

Er din bedrift forberedt på generasjonsskifte?

edit today
Jo større og komplisert virksomheten og øvrig formue er, desto bedre tid bør man sette av til å gjennomføre generasjonsskifte.
[divider line_type=»Full Width Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»]

Torsdag 4. april vil eksperter fra Stiegler WKS Advokatfirma og Sparebank 1 Regnskapshuset gi sine beste råd for et vellykket generasjonsskifte.

Her møter du blant annet Erlend Bergstrøm, som er partner og advokat i Stiegler WKS Advokatfirma.

− Eiere av familiebedrifter bør komme på seminaret, siden vi vil gjennomgå prosessene som kan sikre et vellykket generasjonsskifte. Svært ofte er lønnsomheten i bedriften tett knyttet sammen med sentrale personer. Det grunnleggende spørsmålet er: hvordan lønnsomheten og verdidriverne i virksomheten kan overføres og utvikles videre av neste generasjon? sier advokat Bergstrøm.

Et generasjonsskifte bør planlegges og initieres i cirka fem år før endelig overtakelse.

− Jo større og komplisert virksomheten og øvrig formue er, desto bedre tid bør man sette av til å gjennomføre generasjonsskifte, råder Bergstrøm.

Forberedelse til generasjonsskifte

Sammen med kollega advokat Sølvi Nyvoll Tangen og Britt Kjersti Jåstad, business partner og statsautorisert revisor i Sparebank 1 Regnskapshuset, vil de gå gjennom sentrale problemstillinger som alltid bør vurderes grundig i forkant av et generasjonsskifte.

− I dag er det over 70.000 familieeide bedrifter som er organisert som aksjeselskap. Veldig mange av disse har aldri gjennomgått et generasjonsskifte. Vi ser at sjansene for å overleve et generasjonsskifte kan være begrenset fordi det kan være vanskelig å finne den eller de rette til å overta bedriften, forteller Bergstrøm.

Lønnsomheten i familieeide bedrifter er veldig ofte tett knyttet opp mot senior, noe som kan være en utfordring for den som skal overta.

− Senior har personlig kontaktnett og en dedikasjon ovenfor bedriften som er helt sentral. Sist, men ikke minst- ofte har senior de ansattes tillit. Senior har bygget opp en familiebedrift, og han har vist at han har evne og vilje til å treffe langsiktige og gode beslutninger. Det som kan være utfordrende er å overføre bedriftens suksesskriterier til en ny generasjon, forklarer Bergstrøm.

Gjennomfører man et generasjonsskifte over noen år, kan senior benytte tiden til å kvalitetssikre beslutningen og valget av hvem som skal overta, og eventuelt legge om kursen dersom valget eller strategien ikke fungerer før det er for sent.

Unngå unødvendig skatt og sett av rikelig med tid

Selve overføringen bør gjøres på en måte som er skattemessig gunstig, samtidig er det viktig å sikre hensynene til seniors økonomi.

− God tid og planlegging er også viktig for å sikre en hensiktsmessig organisering og eierstruktur – både med tanke på virksomhetens fremtidige eierskap og eventuelt fremtidig salg til eksterne. I tillegg må den eller de arvingene som skal overta settes i en posisjon slik at de har best mulig sjanse for å lykkes etter at de har overtatt sier Bergstrøm.

Det er mulig å gjennomføre et generasjonsskifte uten at det utløser unødvendig skatt. Likevel ser advokatene tilfeller hvor bedriften ikke har tenkt gjennom konsekvensene ved måten generasjonsskifte gjennomføres på.

− Generasjonsskifte kan skape splid i familien og gjør vesentlig inngrep i selskapets kapitalbase. Dessverre ser vi eksempler på at gjennomføringen skjer for hurtig uten at umiddelbare og langsiktige skattemessige konsekvenser er godt nok gjennomtenkt. Særlig i mindre bedrifter ser vi at dette kan skje, sier Bergstrøm.

[divider line_type=»No Line»][nectar_btn size=»jumbo» open_new_tab=»true» button_style=»regular-tilt» button_color=»Accent-Color» icon_family=»none» url=»https://www.vnr.no/events/seminar-om-generasjonsskifte/» text=»MELD DEG PÅ SEMINAR OM GENERASJONSSKIFTE HER»][divider line_type=»No Line»]

Les også

Meny