Flyttar møte etter rekordpåmelding

edit today
Næringslivet si interessa for frukostmøte med Sotra Link og Statens vegvesen er så stor at møtet er flytta til ODEON Kino Sotra. Møtet er no fullteikna.

– Dette seier det meste om næringslivet si interesse for bygginga av Sotrasambandet, seier dagleg leiar Kari-Anne Landro.

Vanlegvis stiller mellom 70 og 100 personar på Vest Næringsråd sine frukostmøter og medlemstreff. Men til møtet torsdag 23. februar med Sotra Link og Statens vegvesen, har responsen vore uvanleg stor.

– Dei første to timane etter at invitasjonen blei sendt ut hadde vi 60 påmeldte. Sidan då har det tikka inn jamt og trutt, og no er det fullt, fortel Landro.

Planen var å gjennomføre møtet i auditoriet på Straume Teknologisenter, men med 132 plassar blir salen der for liten denne gongen. Sal 1 på ODEON Kino Sotra har 196 plassar, og no er alle setene der også reservert.

– Vi er nødt til å seie stopp. Det handlar om brannforskriftene på kinoen, Landro.

På møtet skal oppdragsgjevar Statens vegvesen orientere om si rolle dei neste åra. Sotra Link skal fortelja om kva moglegheiter det er for næringslivet til å bli underleverandør. Også kommunedirektør Johnny Breivik kjem, han vil fortelje korleis kommunen kjem til å jobbe med å informere innbyggjarar og næringsliv undervegs i byggeperioden.

Slik finn du fram til frukostseminaret på kinoen:

Les også

keyboard_arrow_up